HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Dim newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu'r Nadolig

Image of recycling crews in Christmas hats

13 Rhagfyr 2021

Image of recycling crews in Christmas hatsNi fydd unrhyw newidiadau wedi'u cynllunio i gasgliadau arferol o fin y ffordd ar gyfer ailgylchu a gwastraff dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd eleni, gyda'r holl gasgliadau wedi'u hamserlennu ar gyfer gwyliau'r banc yn cael eu cynnal fel arfer.

Gyda'r criwiau diwyd yn cytuno, unwaith eto, i weithio dros y gwyliau banc, fe fydd aelwydydd yn gallu rhoi eu cynhwysyddion ailgylchu a biniau allan i'w casglu fel arfer ar dri diwrnod gŵyl banc y Nadolig: Dydd Llun 27 Rhagfyr, dydd Mawrth 28 Rhagfyr a dydd Llun 3 Ionawr.

Gyda chasgliadau wedi'u hamserlennu trwy gydol cyfnod y Nadolig, rydym yn annog cartrefi i sicrhau eu bod yn gwneud defnydd o'r gwasanaeth ac i ostwng, ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint o'u gwastraff Nadolig ag sy'n bosibl.

Dywedodd y Cyng. Heulwen Hulme, Aelod o'r Cabinet dros Wastraff ac Ailgylchu: "Mae'r Nadolig yn amser prysur o'r flwyddyn i ni oll, ond mae'n wirioneddol bwysig i gofio ailgylchu cymaint ag sy'n bosibl dros gyfnod yr ŵyl.

"Mae pob un ohonom yn creu symiau enfawr ychwanegol o wastraff na'r arfer dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, ond gellir ailgylchu'r mwyafrif ohono - tun ffoil, bwyd, jariau a photeli gwydr, coed Nadolig go iawn, cardiau Nadolig a phapur lapio plaen, batris, potiau a photeli plastig.

"Bydd ein criwiau yn gweithio dros y gwyliau banc i sicrhau nad oes unrhyw newidiadau i'r dyddiau casglu eleni, felly cofiwch roi eich holl gynhwysyddion ailgylchu a biniau allan ar gyfer casgliadau fel arfer."

Edrychwch ar ein gwefan am fanylion amseroedd agor y Nadolig ar gyfer canolfannau ailgylchu gwastraff o'r cartref a chadw golwg ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol am unrhyw newidiadau i wasanaethau o ganlyniad i dywydd garw neu unrhyw amgylchiadau eraill na allwyd eu rhagweld.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu