HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Ymddiswyddiad o'r Cabinet

Image of Cllr Iain McIntosh

14 Rhagfyr 2021

Image of Cllr Iain McIntoshMae'r Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Portffolio ar faterion Cynllunio, Tai ac Adfywio Economaidd, Newid yn yr Hinsawdd a Chysylltedd Symudol/Rhyngrwyd wedi cyhoeddi ei fod yn camu i lawr o'i rôl yn y Cabinet.

Mae'r Cynghorydd McIntosh, sy'n cynrychioli Yscir, wedi bod yn aelod o'r Cabinet ers mis Tachwedd 2020 ac mae wedi datgan ei fod yn camu i lawr.

Diolchodd yr Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris a'r Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd, i'r Cynghorydd McIntosh am ei gyfraniad i'r Cabinet: Dywedodd y ddau: "Hoffwn ddiolch i Iain am ei waith a dymuno'n dda iddo i'r dyfodol.  Deallwn fod y mater o drawsnewid addysg a'r posibilrwydd o gau ysgol Gynradd Cradoc yn un sensitif.  Rydym yn gobeithio y bydd y Cynghorydd Iain yn ailystyried ei benderfyniad ac yn tynnu ei ymddiswyddiad yn ôl."

Ychwanegodd yr Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Byddaf yn ymgymryd â chyfrifoldebau Cabinet y Cynghorydd Iain McIntosh, ar unwaith."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu