HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Profion yn dal i fod ar gael yn Llyfrgelloedd Powys

Covid Testing

16 Rhagfyr 2021

Covid TestingMae'r Cyngor Sir am atgoffa trigolion Powys bod pecynnau prawf llif unffordd cyflym (LFT) ar gael i'w casglu o sawl lleoliad ar draws Powys.

Gyda'r meini prawf profi wedi'i ehangu fel bod unrhyw un erbyn hyn yn gallu cael prawf LFT, dyma atgoffa trigolion Powys bod modd eu casglu o nifer o lyfrgelloedd Powys.

Mae tua un o bob tri sydd â coronafeirws heb unrhyw symptomau, ond mae'n dal yn bosibl heintio eraill. Mae trigolion yn cael eu hannog i gael pecynnau profi cyn i lyfrgelloedd gau am 4pm ar Noswyl Nadolig ac yn ail-agor 4 Ionawr, 2022.

Un ffordd o wybod os oes gennych y feirws yw cael prawf rheolaidd.  Os bydd pobl yn profi'n bositif ac yn hunanynysu, bydd yn helpu i dorri'r gadwyn drosglwyddo ac yn cyfyngu ar ymlediad y feirws.

Mae'r profion hyn dim ond ar gyfer pobl sydd heb symptomau.

Rydym yn annog trigolion i wneud prawf LFT ddwywaith yr wythnos os:

 • nad ydych wedi'ch brechu'n llwyr
 • os ydych yn cael eich ystyried yn agored i niwed
 • mewn cysylltiad agos â rhywun sy'n agored i niwed
 • yn treulio amser mewn amgylchedd risg uchel 

Os ydych chi'n dangos symptomau COVID-19, mae angen i chi drefnu prawf PCR (ar gov.uk).

Sut i gael profion llif unffordd

Byddai'n fuddiol defnyddio profion llif unffordd cyflym yn y sefyllfaoedd canlynol:

 • os ydych chi'n wirfoddolwr
 • yn methu gweithio o adref
 • yn ofalwr di-dâl
 • yn ymweld â Chymru o wlad arall
 • yn teithio i rannau eraill o Gymru neu'r DU
 • mae'r bwrdd iechyd wedi gofyn i chi wneud prawf cyn mynd i'r ysbyty
 • rydych chi neu'ch partner yn defnyddio gwasanaethau mamolaeth yr ysbyty
 • rydych chi'n rhiant, gofalwr neu warcheidwad plentyn yn yr ysbyty
 • rydych yn mynd i ddigwyddiad sy'n gofyn am brawf
 • rydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif a/neu wedi cael hysbysiad dros yr ap ac am wneud prawf ychwanegol ochr yn ochr â'r profion PCR sydd i'w gwneud ar yr ail a'r wythfed diwrnod.

Os ydych chi'n cael profion trwy eich cyflogwr neu leoliad addysg, dylech barhau i wneud hynny.

Archebu pecynnau profion cartref llif unffordd cyflym ar GOV.UKGallwch archebu un pecyn profi cartref (saith prawf) ar y tro.  Bydd yn cymryd diwrnod neu ddau i gyrraedd. 

Gallwch hefyd gasglu profion eich hun.

Mannau casglu profion llif unffordd

 • Llyfrgell Aberhonddu,Amgueddfa, Oriel Gelf a Llyfrgell y Gaer, Heol Morgannwg, LD3 7DW, Dydd Mawrth: 10:00am - 12:30pm & 13:30 - 16:00pm, Dydd Iau: 10:00am - 12:30pm & 13:30 - 16:00pm, Dydd Gwener: 10:00am - 12:30pm & 13:30 - 16:00pm, Dydd Sadwrn: 10:00am - 12:30pm & 13:30 - 16:00pm, Dydd Sul: 10:00am - 12:30pm & 13:30 - 16:00pm 
 • Llyfrgell Llanfair-ym-Muallt, Antur Gwy, Ffordd y Parc, LD2 3BA, Dydd Llun 10:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00, Dydd Mawrth 14:00 - 16:00, Dydd Mercher ar gau, Dydd Iau 14:00 - 16:00, Dydd Gwener10:00 - 12:00, Dydd Sadwrn ar gau, Dydd Sul ar gau
 • Llyfrgell Crughywel, Silver Street, NP8 1BJ, Dydd Llun ar gau, Dydd Mawrth 10:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00, Dydd Mercher ar gau, Dydd Iau 10:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00, Dydd Gwener 10:00 - 13:00, Dydd Sadwrn Ar gau, Dydd Sul ar gau
 • Llyfrgell Y Gelli, Oxford Road, HR3 5BT, Dydd Llun 10:30 - 12:00 a 13:30 - 18:00pm, Dydd Mawrth ar gau, Dydd Mercher ar gau, Dydd Iau 10:30 - 12:00 a 13:30 - 18:00, Dydd Gwener 13:30 - 18:00, Dydd Sadwrn 10:00 - 12:30, Dydd Sul ar gau
 • Llyfrgell Tref-y-clawdd, Canolfan Gymuned Tref-y-clawdd, Bowling Green Lane, LD7 1DR, Dydd Llun ar gau, Dydd Mawrth 10:30 - 13:00 a 14:00 - 17:00, Dydd Mercher ar gau, Dydd Iau 10:30 - 13:00 a 14:00 - 18:00, Dydd Gwener 08:00 - 12:30, Dydd Sadwrn ar gau, Dydd Sul ar gau
 • Siop Neuadd Bentref Llanbadarn Fynydd, LD1 6YA, Dydd Llun: 7am - 6pm, Dydd Mawrth: 7am - 6pm, Dydd Mercher: 7am - 6pm, Dydd Iau: 7am - 6pm, Dydd Gwener: 7am - 6pm, Dydd Sadwrn: 8am - 12pm, Dydd Sul: 9am - 12pm
 • Llyfrgell Llandrindod Wells, Y Gwalia, LD1 6AA, Dydd Llun 09:30 - 15:00, Dydd Mawrth 09:30 - 15:00, Dydd Mercher 09:30 - 15:00, Dydd Iau 09:30 - 15:00, Dydd Gwener 09:30 - 12:30, Dydd Sadwrn ar gau, Dydd Sul ar gau
 • Llyfrgell Llanfair Caereinion, Yr Institiwt, Heol y Bont, SY21 0RY, Dydd Mawrth: 10am - 1pm, Dydd Iau: 3pm - 6pm, Dydd Gwener: 2pm - 5pm, Dydd Sadwrn: 10am - 1pm
 • Llyfrgell Llanfyllin, Stryd Fawr, SY22 5DB, Dydd Mawrth: 09:30am - 12:30pm & 13:30pm - 16:00pm, Dydd Iau: 09:30am - 12:30pm & 13:30pm - 16:00pm, Dydd Gwener: 13:30pm - 16:00pm
 • Llyfrgell Llanidloes, 5 Stryd y Dderwen Fawr, SY18 6BN, Dydd Llun 10:00 - 13:00, Dydd Mawrth ar gau, Dydd Mercher 10:00 - 12:00 a 13:30 - 16:30, Dydd Iau ar gau, Dydd Gwener 10:00 - 13:00, Dydd Sadwrn ar gau, Dydd Sul ar gau
 • Llyfrgell Machynlleth, Heol Maengwyn, SY20 8DY, Dydd Llun 10:00 - 13:00, Dydd Mawrth 10:00 - 13:00 a 14:30 - 16:00, Dydd Mercher 10:00 - 13:00 a 14:30 - 17:00, Dydd Iau ar gau, Dydd Gwener 10:00 - 13:00 a 14:30 - 16:00, Dydd Sadwrn 10:00 - 12:30, Dydd Sul ar gau
 • Llyfrgell Y Drenewydd, Lôn y Parc, SY16 1EJ, Dydd Llun: 9am - 5pm, Dydd Mawrth: 9am - 5pm, Dydd Iau: 9am - 5pm, Dydd Gwener: 9am - 5pm, Dydd Sadwrn: 09:30am - 13:00pm
 • Llyfrgell Llanandras, Hen Neuadd y Farchnad, Stryd Lydan, LD8 2AD, Dydd Mercher: 2pm - 5:30pm
 • Llyfrgell Rhaeadr, Stryd y Gorllewin, LD6 5AB, Dydd Llun: 10:00am - 13:00pm & 14:00pm 16:30pm, Dydd Mercher: 10:00am - 13:00pm & 14:00pm 16:30pm, Dydd Sadwrn: 10:00am - 12:00pm
 • Llyfrgell Talgarth, LD3 0DQ, Dydd Mercher: 10:00am - 13:00pm & 14:00pm 17:00pm, Dydd Sadwrn: 10:00am - 12:00pm
 • Llyfrgell Y Trallwng,Y Lanfa, The Canal Wharf, SY21 7AQ, Dydd Llun 10:00 - 12:30, Dydd Mawrth 10:00 - 12:30 a 14:00 - 16:00, Dydd Mercher ar gau, Dydd Iau ar gau, Dydd Gwener 10:00 - 12:30 a 14:00 - 16:00, Dydd Sadwrn 10:00 - 12:30, Dydd Sul ar gau
 • Llyfrgell Ystradgynlais, Temperance Lane, SA9 1JJ, Dydd Llun 10:00 - 16:00, Dydd Mawrth ar gau, Dydd Mercher ar gau, Dydd Iau 10:00 - 16:00, Dydd Gwener 10:00 - 13:00, Dydd Sadwrn ar gau, Dydd Sul ar gau

Gallwch gasglu dau becyn profi gartref (14 prawf) ar y tro.

Dylech brofi ddwywaith yr wythnos, tri neu bedwar diwrnod ar wahân. Dylech roi gwybod canlyniadau'r profion llif unffordd cyflym (ar GOV.UK) y diwrnod rydych chi neu rywun ar eich aelwyd yn cymryd y prawf.    

Os yw eich prawf yn bositif, dylech drefnu prawf PCRo fewn 24 awr o gael canlyniad prawf llif unffordd positif.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu