HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Ailwampio Gampfa Canolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt

Builth Wells Sports Centre

4 Ionawr 2022

Builth Wells Sports CentreMae'r gwaith i ailwampio ac ehangu'r ystafell ffitrwydd yng Nghanolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt wedi dod i ben.

Mae'r prosiect wedi deillio o bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Powys a Freedom Leisure Powys.  Fel rhan o'r gwaith, mae'r ystafell hyfforddiant pwysau wedi cael ei ehangu'n sylweddol i greu ardal gryfder benodol a phwrpasol.  Bydd hyn yn cael ei groesawu'n fawr ac yn creu lle ar gyfer y nifer gynyddol o aelodau a chwsmeriaid.   Yn lle'r hen offer ffitrwydd, mae yna offer Technogym o'r radd flaenaf ac yn gwbwl hygyrch.  Yn ogystal, cafwyd gwelliannau i'r llawr, nenfwd a'r goleuadau er mwyn creu cyfleuster o ansawdd i wneud ymarfer corff.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Pobl Ifanc, Diwylliant a Hamdden:

"Dyma newyddion da i Lanfair-ym-Muallt a'r cylch.  Mewn cyfnod lle gallwn werthfawrogi beth mae cadw'n 'iach' yn ei olygu i'n lles corfforol a meddyliol, y gobaith yw y bydd y cyfleusterau newydd hyn yn annog mwy o bobl o bob oed i ymuno a gwneud defnydd ohono.  Trwy fwrw ati i wella'n hiechyd, bydd hyn yn lleihau achosion o salwch ac angen meddygol sy'n gwireddu blaenoriaethau ataliol y Gwasanaeth Iechyd ac Iechyd Cyhoeddus.  Rwy'n edrych ymlaen at glywed ymateb positif gan ein trigolion ac am ddiolch i'n partneriaid Freedom Leisure am weithio gyda ni i wella'r cyfleusterau hyn."

Ychwanegodd Gwyn Owen, Rheolwr Ardal, Freedom Leisure Powys:

"Mae'r gampfa newydd yn Llanfair-ym-Muallt yn gyfleuster gwych.  Mae'n rhaid i ni gyd fuddsoddi yn ein hiechyd a'n lles personol ac mae'r cyfleusterau ymarfer corff hyn wir yn rhoi'r cyfle hwnnw i bawb.   Mae'r bartneriaeth rhyngom ni a Chyngor Sir Powys yn parhau i ddod â buddion i drigolion Powys ac i gymunedau Powys fod mor actif ac iach â phosibl."

I wybod mwy am y gampfa newydd a'r ardal gryfder, cysylltwch â builthwellscentre@freedom-leisure.co.uk neu codwch y ffôn a galw 01982 552324

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu