HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Sut ydyn ni'n perfformio?

Image of speech bubbles, thought bubbles and question marks

5 Ionawr 2022

Image of speech bubbles, thought bubbles and question marksMae Cyngor Sir Powys wedi lansio ymarfer ymgynghori ac mae'n chwilio am sylwadau i geisio gwella gwasanaethau ar draws y sir.

Trwy ddeall barn y cyhoedd, bydd y Cyngor yn gallu targedu adnoddau'n effeithiol a datblygu gwasanaethau sy'n ateb anghenion pobl leol yn unol ag amcanion lles y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Cyfathrebu ac Ymgysylltu: "Rydym am weld y cyngor yn gweithio cystal â phosibl i bawb ym Mhowys ac mae hwn yn gam ymlaen yn y broses honno.  Rydym angen adborth i wella ac rydym angen gwybod hefyd beth sydd bwysig i chi."

Mae sawl ffordd y gallwch gymryd rhan ac rydym yn annog pawb i ddweud eu dweud a rhannu syniadau:

Bydd y Cabinet yn derbyn adborth ar y gwaith hwn fel rhan o'r Adroddiad Perfformiad Chwarterol, ac ynghyd â data o ffynonellau eraill, bydd yn cael ei ddefnyddio wrth wneud penderfyniadau yn y dyfodol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu