HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Gweithdai gloywi theori gyrru i yrwyr hŷn

Image of a mature driver

5 Ionawr 2022

Image of a mature driverYdych chi dros 65 oed ac yn byw ym Mhowys?

Mae cyfle i yrwyr hŷn adolygu a gwella'u sgiliau gyrru trwy fanteisio ar gwrs theori gyrru ar-lein, am ddim, trefnu gan y cyngor sir.

Bydd Uned Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Sir Powys yn cynnal gweithdai gloywi theori gyrru ar y dyddiadau canlynol:

 

 

Dydd Mercher 19eg Ionawr 2022
Dydd Mercher 16eg Chwefror 2022
Dydd Mercher 16eg Mawrth 2022

Mae'r cwrs yn weithdy anffurfiol ar-lein dros ddwy awr i ddiweddaru eich gwybodaeth o'r ffyrdd mewn amgylchedd cyfnewidiol iawn, felly'n helpu i wella eich sgiliau gyrru a pharhau i yrru'n ddiogel.

Mae'r cwrs yn cynnwys 'y pump angheuol'; beth i'w wneud wrth ddod ar draws defnyddwyr sy'n agored i niwed ar y ffordd megis beicwyr modur, seiclwyr a cheffylau, gofynion o ran y golwg, cyfreithiau meddyginiaeth ac alcohol, beth i'w wneud mewn damwain a llawer mwy.

Byddwch hefyd yn cael gwybodaeth a manylion cyswllt un o'r asesiadau 'Drive-On' am ddim dros awr gyda Hyfforddwr Gyrru Uwch.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod o'r Cabinet dros faterion Priffyrdd: "Mae sicrhau fod ein ffyrdd yn ddiogel yn bwysig iawn i'r sir.  Byddem yn annog gyrwyr hŷn ar draws Powys i fanteisio ar y cynllun gwych hwn.  Mae'r gweithdai hyn mor bwysig gan eu bod yn gloywi ac yn diweddaru sgiliau gyrru hanfodol a allai yn y pen draw, helpu i achub bywydau."

Am fwy o wybodaeth ac i gadw lle ar un o'r cyrsiau nesaf, cysylltwch â Miranda Capecchi, Swyddog Prosiect Diogelwch ar y Ffyrdd ar:

Ffôn: 01597 82 6924
E-bost: miranda.capecchi1@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu