HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Ymddiswyddio o'r Cyngor

Councillor James Evans

6 Ionawr 2022

Councillor James EvansMae'r Cynghorydd James Evans, sy'n cynrychioli Ward Gwernyfed ar Gyngor Sir Powys wedi cyhoeddi ei fod wedi ymddiswyddio o'r cyngor sir. 

Cyhoeddodd aelod o'r Grŵp Ceidwadol a'r cyn-aelod cabinet y Cynghorydd Evans ei fod yn ymddiswyddo o'r cyngor sir o 31 Rhagfyr 2021. Mae'r Cynghorydd Evans yn Aelod o'r Senedd ar gyfer etholaeth Brycheiniog a Maesyfed.

O dan amgylchiadau arferol byddai ymddiswyddiad yn sbarduno etholiad o fewn 35 diwrnod yn dilyn hysbysiad o swydd wag. Fodd bynnag, o dan Adran 89(3) Deddf Llywodraeth Leol 1972 ni chynhelir etholiad os yw'r swydd wag wedi codi o fewn 6 mis i ddyddiad etholiad cyffredin oni bai bod traean o gyfanswm yr aelodaeth yn wag

Felly, bydd y sedd yn parhau'n wag tan yr etholiad ym mis Mai a bydd Cynghorwyr cyfagos yn cynorthwyo gydag unrhyw waith yn y ward tan yr etholiad.

Councillor details - VACANCY Cyngor Sir Powys County Council (moderngov.co.uk)

County Councillor Gareth Ratcliffe

07974 353121
cllr.gareth.ratcliffe@powys.gov.uk
County Councillor James Gibson-Watt01497 820434
07971048737
cllr.james.gibson-watt@powys.gov.uk
County Councillor William Powell07703 112113
cllr.william.powell@powys.gov.uk
County Councillor John Morris01873 810275
07976928277
cllr.john.morris@powys.gov.uk
County Councillor Karen Laurie-Parry01982 560624
07976 928154 
cllr.karen.laurie-parry@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu