HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Digwyddiad recriwtio i Waith Cymdeithasol Plant

Young person on phone and laptop

7 Ionawr 2022

Young person on phone and laptopYdych chi'n chwilio am ddechrau newydd i'r flwyddyn newydd?  Ymunwch â'r digwyddiad recriwtio ar-lein ar gyfer gweithwyr cymdeithasol cymwys ar 19 Ionawr am 6pm i glywed pam mai Gwasanaethau Plant Powys yw'r tîm i chi yn 2022.

Dyma gyfle gwych i wybod mwy am swyddi gwag, clywed am ein cynlluniau a'n blaenoriaethau a hefyd i ofyn cwestiynau i'r tîm cyfeillgar.  Bydd ein staff gwych yn sôn am sut brofiad yw gweithio o fewn y gwasanaeth blaengar hwn a'r buddion i chi.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Plant, y Cynghorydd Rachel Powell:"Rydym yn chwilio am weithwyr cymdeithasol brwd i ymuno â'n tîm o fewn Gwasanaethau Plant i rannu eu harbenigedd, profiad a gwybodaeth o achosion ac i wneud gwahaniaeth i'r teuluoedd dan ein gofal.

"Os ydych chi'n credu ym mhŵer gwaith cymdeithasol i helpu pobl i newid eu bywydau er gwell, yna nawr yw'r amser i ymuno â ni.  Rydym wedi buddsoddi yn ein gwasanaeth a'n gweithlu fel y bydd gennych lwyth achosion teg a'r gefnogaeth angenrheidiol i wneud gwaith o'ch bodd, sef treulio amser gyda'r plant a'r teuluoedd byddwch yn eu cefnogi."

Mae Powys yn agosach nag y tybiwch, llai na 50 milltir o rai o ddinasoedd mwyaf y DU, ac yn cynnig cyfleodd gwych am yrfa.  Bydd gennych gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith, gydag amser i fwynhau eich teulu a thirweddau godidog calon Cymru.

Diddordeb?  Am wybod mwy am sut i ymuno â'n tîm ni?  Yna cadwch le nawr trwy fynd i https://forms.office.com/r/RVxkAMqsLg

I weld y swyddi sydd gennym o fewn gwaith cymdeithasol, ewch i: Swyddi a hyfforddiant - Powys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu