HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Dathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines

Image of bunting

12 Ionawr 2022

Image of bunting Mae Cyngor Sir Powys yn gwahodd cymunedau i wneud cais, am ddim, i gau ffyrdd i'w galluogi i gynnal  partïon stryd cymunedol i ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines ym mis Mehefin.

Bydd dathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines yn cael eu cynnal rhwng 2 - 5 Mehefin 2022 gyda phenwythnos gŵyl banc estynedig yn rhoi cyfleoedd i gymunedau ddod at ei gilydd i ddathlu'r garreg filltir hanesyddol hon.

Yn ystod y penwythnos pedwar diwrnod o hyd, estynnir gwahoddiad i bobl leol cynnal eu partïon stryd eu hunain a 'Cinio Mawr y Jiwbilî', i ail-danio'r ysbryd cymunedol Prydeinig ac i nodi'r achlysur pwysig hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet dros faterion Priffyrdd: "Fel arfer, byddai gwneud cais i gau ffordd ar gyfer parti stryd yn denu ffi weinyddol ond mae'r cyngor wedi penderfynu hepgor y ffi i helpu cymunedau i ddathlu'r pen-blwydd pwysig hwn.

"I nodi teyrnasiad hanesyddol y Frenhines o dros 70 mlynedd, hoffem annog trigolion ledled Powys i ddathlu eu cysylltiadau, manteisio ar y cyfle i ddod i adnabod ei gilydd ychydig yn well a dod â dathliadau'r jiwbilî i galon pob cymuned drwy gynnal partïon stryd ac ymuno â Chinio Mawr y Jiwbilî."

I gael rhagor o wybodaeth am gymryd rhan yn nathliadau'r jiwbili, ewch i https://www.edenprojectcommunities.com/the-big-jubilee-lunch

Er mwyn prosesu ceisiadau ar gyfer partïon stryd a chau ffyrdd dilynol mewn digon o amser, mae angen i unigolyn neu grŵp sy'n bwriadu cynnal digwyddiad cymunedol ar ffordd gyhoeddus roi gwybod i'r cyngor erbyn dydd Sul 27 Mawrth 2022. 

Gellir cael ffurflen gais a gwybodaeth bellach drwy gysylltu ag Adran Draffig y cyngor drwy e-bostio traffic@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu