HYSBYSIAD - Allwch chi helpu mewn Argyfwng gofal?

Read more about Gweld rhybudd llawn

Prosiect Cartrefi o Bren Lleol yn ennill tair gwobr

Image of a pile of logs

14 Ionawr 2022

Image of a pile of logsMae prosiect arloesol sy'n cael ei arwain gan y cyngor, ac a gynlluniwyd i annog mwy o ddefnydd o bren o Gymru yn y diwydiant adeiladu, wedi ennill tair gwobr o fri.

Lansiwyd Cartrefi o Bren Lleol i nodi a phrofi ymyriadau a allai gael effaith drawsnewidiol ar y gadwyn gyflenwi o goed i gartrefi, ac ar gyflwyno tai cymdeithasol carbon isel yng Nghymru.

Dan arweiniad Cyngor Sir Powys ac wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Rhaglen Datblygu Gwledig yr UE.  Cyflawnwyd y prosiect ymchwil gan Woodknowledge Wales gyda'i bartneriaid Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Coed Cymru a BM TRADA.

Enillodd y prosiect y gwobrau Arloesedd a Gwerth, Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru 2021 (a gynhaliwyd ym mis Hydref 2021), sy'n dathlu'r prosiectau, y cydweithrediadau a'r mentrau gorau yn y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig o bob rhan o Gymru.  Derbyniodd Woodknowledge Wales Canmoliaeth Uchel yng nghategori BBaCh y Flwyddyn.

Bydd y prosiect yn mynd yn ei flaen i Wobrau Rhagoriaeth Adeiladu cenedlaethol, a fydd yn cael eu cynnal yn Llundain ddiwedd y mis hwn.

Ychwanegwyd at gasgliad gwobrau'r Prosiect Cartrefi o Bren Lleol ym mis Tachwedd pan enillwyd Gwobr Arweinyddiaeth y Cyhoedd yng Ngwobrau Gwerth Cymdeithasol Cenedlaethau'r Dyfodol 2021 am arwain y ffordd o ran ymgorffori gwerth cymdeithasol yn eu diwylliant, eu prosesau a'u systemau busnes er mwyn sicrhau bod anghenion eu cymunedau'n cael eu diwallu.

Dywedodd yr Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Rwy'n falch bod y Prosiect Cartrefi o Bren Lleol wedi ennill y gwobrau pwysig hyn.

Ychwanegodd yr Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Mae'r prosiect wedi cydweithio'n llwyddiannus gan alluogi'r cyngor i feithrin cysylltiadau â gwahanol adrannau Llywodraeth Cymru gan gynnwys Tai, Coedwigaeth a'r Economi, yn ogystal â sefydliadau megis Cyfoeth Naturiol Cymru, gyda phawb yn cael eu cynrychioli ar grŵp llywio'r prosiect.

"Trwy noddi'r prosiect Cartrefi o Bren Lleol, mae'n dangos ein bod yn flaengar o ran lleihau ôl-troed carbon ein cartrefi fforddiadwy.  Ni yw'r unig gyngor yng Nghymru, ac un o lond llaw yn unig yn y DU sydd â pholisi o annog y defnydd o bren.

Dywedodd Gary Newman, Prif Weithredwr Woodknowledge Wales:"Rydym yn falch iawn o fod wedi cael y cyfle i weithio gyda grŵp mor wych o bobl ar draws y gadwyn cyflenwi pren a thai yng Nghymru, ac i'n hargymhellion polisi ganu cloch gyda Llywodraeth Cymru.

"Rydym yn ddiolchgar am yr arweinyddiaeth y mae Cyngor Sir Powys wedi'i chymryd wrth gychwyn y Prosiect Cartrefi o Bren Lleol a'r ymddiriedaeth a roddwyd i'n tîm i yrru'r prosiect yn ystod y cyfnod ymchwil.

"Rydym yn parhau â'r gwaith hwn gyda nifer o gymunedau ymarfer ar bob lefel o'r gadwyn gyflenwi i rannu'r hyn a ddysgwyd ac i wella'r modd y darperir Cartrefi o Bren Lleol mewn Tai Cymdeithasol yng Nghymru."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu