gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cysylltiad â band eang gwibgyswllt yn dechrau mewn dwy gymuned wledig ym Mhowys

A broadband cable plugged into the back of a wifi router

17 Ionawr 2022

A broadband cable plugged into the back of a wifi router
Mae prosiectau band eang cymunedol yn  Llan-gors, Pennorth a Llanywern ac yn Llangynidr wedi cyrraedd y cam lle mae ffibrau gwibgyswllt yn cael eu cysylltu â'r eiddo yn y cymunedau hynny.

Cefnogir y ddau gynllun gan Gyngor Sir Powys (CSP) ac  gwelwyd cynnydd  diolch i waith caled y grwpiau cymunedol  dan sylw  a'r cyflenwr o'u dewis, sef Beacons Telecom.

Mae'r cysylltiadau ag aelwydydd sydd  wedi cofrestru diddordeb ac sy'n barod i gofrestru ar gyfer 12mis gyda Beacons Telecom, yn cael eu hariannu gan Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU drwy ei Chynllun Taleb Gigabeit Gwledig a chan Lywodraeth Cymru drwy ei Chynllun Ychwanegol i Gymru.

Bydd y ddau brosiect hyn yn arwain at fuddsoddiad o fwy na £250,000 yn yr ardal ac yn cysylltu dros 190 o eiddo.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Deiliad Portffolio CSP ar faterion Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Rydym yn ceisio gwastatáu'r maes o ran mynediad at wasanaethau digidol, fel bod busnesau a chymunedau Powys yn cael yr un cyfleoedd â'r rhai mewn  meysydd eraill. Hoffwn annog cymunedau eraill, sydd â chysylltedd gwael, i gysylltu â ni a darganfod sut i sefydlu prosiectau  tebyg yn eu hardaloedd hefyd."

Os ydych chi'n awyddus i sefydlu eich cynllun band eang cymunedol eich hun ym Mhowys, neu i ymuno ag un sy'n bodoli eisoes, cysylltwch â swyddog band eang cymunedol y cyngor yn: broadband@powys.gov.uk. Mae rhagor o wybodaeth ar wella'ch cysylltiad band eang, gan gynnwys grantiau a chymorth, i'w chael ar wefan y cyngor: www.powys.gov.uk/digitalconnectivity

Mae Cyngor Sir Powys wedi cefnogi Cynllun Band Eang Cymunedol  Llangors, Pennorth a Llanywern, a chynllun Llangynidr fel rhan o brosiect Powys Ddigidol, sy'n ceisio cynnal cysylltiad cyson i'r busnesau a'r cymunedau dan sylw. Mae hefyd yn rhan o'i Rhaglen Drawsnewid i gyflawni dyheadau yn ei chynllun gwella corfforaethol Gweledigaeth 2025.