gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Sesiynau Gweithgareddau Gwyliau Hanner Tymor Plant Powys

Three children with a yellow background

21 Ionawr 2022

Three children with a yellow background
Bydd Cyngor Sir Powys yn cynnal sesiynau gweithgareddau i blant y sir yn ystod gwyliau Hanner Tymor mis Chwefror.

Ar ôl sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru mae Cyngor Sir Powys, ar y cyd â Freedom Leisure, wedi trefnu sesiynau gweithgareddau am ddim i blant a phobl ifanc  4 i 17 oed mewn wyth canolfan ar draws y sir.

Cynhelir y sesiynau rhwng dydd Llun 21 Chwefror a dydd Gwener 25 Chwefror 2022 yn y lleoliadau a'r amseroedd canlynol:

  • Canolfan Hamdden Aberhonddu:  Dydd Llun i ddydd Gwener  (10am-12pm a 1:30pm - 3:30pm)
  • Canolfan Hamdden Bro Ddyfi:  Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener  (10:30am-12:30pm a 1:30pm - 3:30pm)
  • Canolfan Hamdden Llanfair-ym-Muallt:  Dydd Llun i ddydd Gwener  (1:30pm - 3:30pm)
  • Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy:  Dydd Llun i ddydd Gwener  (10:30am-12:30pm)
  • Canolfan Y Fflash, Y Trallwng:  Dydd Llun i Ddydd Gwener  (10am-12pm a 1pm - 3pm)
  • Canolfan Hamdden Llandrindod:  Dydd Llun i ddydd Gwener  (10am-12pm)
  • Canolfan Hamdden Ystradgynlais:  Dydd Llun i ddydd Gwener  (10am-12pm)
  • Canolfan Hamdden Llanidloes:  Dydd Llun - Dydd Iau  (10:30am - 12:30pm)

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Plant: "Yn dilyn cyllid gan Lywodraeth Cymru, a'n partneriaeth â Freedom Leisure, rydym wrth ein bodd o fedru darparu gweithgareddau i blant mewn lleoliadau ar draws y sir yr hanner tymor hwn.

"Wedi llwyddiant ein sesiynau gwyliau blaenorol, rwy'n siŵr y bydd hyn yn boblogaidd iawn a bydd plant a phobl ifanc ledled y sir yn mwynhau."

Dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael a byddant yn cael eu blaenoriaethu a'u dyrannu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Bydd y cofrestru'n cau ddydd Gwener 11 Chwefror 2022.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi roi galwad i ni ar 01597 826399 neu anfon e-bost holiday.activities@powys.gov.uk.