gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ystyried cais cynllunio ar gyfer ysgol arbennig newydd

Image of an artist's impression of new Ysgol Cedewain school building

27 Ionawr 2022

Image of an artist's impression of new Ysgol Cedewain school building
Bydd cais cynllunio i adeiladu adeilad ysgol arbennig newydd yng ngogledd Powys yn cael ei drafod fis nesaf (Chwefror), dywedodd y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu adeiladu ysgol newydd gwerth £20m ar gyfer Ysgol Cedewain yn Y Drenewydd.

Bydd y cais cynllunio'n cael ei drafod gan y Pwyllgor Cynllunio, Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy, ddydd Iau 3 Chwefror.

Fel rhan o'r datblygiad, bydd gan Ysgol newydd Cedewain gyfleusterau pwrpasol o'r radd flaenaf gan gynnwys pwll hydrotherapi, ystafelloedd synhwyraidd a ffisiotherapi a gardd ynghyd â chaffi cymunedol.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hariannu trwy Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru a fydd yn ariannu 75% o'r prosiect.  Y cyngor fydd yn ariannu'r 25% sy'n weddill.

Mae'r cynlluniau ar gyfer Ysgol Cedewain yn rhan o Raglen Drawsnewid y cyngor i wireddu dyheadau Gweledigaeth 2025 ynghyd â chyflwyno'r Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Trwy ein cynlluniau uchelgeisiol i Ysgol Cedewain, byddwn yn gallu darparu cyfleusterau o'r radd flaenaf i'n dysgwyr sydd fwyaf agored i niwed.

"Pan fydd yn barod, bydd yn darparu amgylchedd lle bydd staff addysgu'n gallu ffynnu a chynnig cyfleusterau sy'n ateb anghenion ein dysgwyr mwyaf bregus, lle byddan nhw'n gallu elwa a'u galluogi i fwynhau dysgu."

Am fwy o wybodaeth am Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg