gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gaeaf o Les - Gweithgareddau yn Ogledd Powys

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y rhaglen Haf o Hwyl, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid pellach i ddarparu rhaglen o weithgareddau Gaeaf o Les dros y misoedd nesaf. Bydd y rhaglen Gaeaf o Les yn rhoi cyfle i bob plentyn, ym mhob un o'n cymunedau, gymryd rhan mewn cyfleoedd hygyrch am ddim i chwarae.

Mae pob gweithgaredd am ddim

Asynnod Emma

Cysylltu â: https://www.facebook.com/emmasdonkeyhirellanidloes

 

Techwuman

Cysylltu â: hello@techwuman.co.uk 

 

Anturiaethau Brenin

Am fanylion llawn ewch i: www.breninadventures.co.uk  

 

Theatr ieuenctid Maldwyn

Am fanylion llawn ewch i: penny400@outlook.com

 

Cysylltiad celfyddydolAm fanylion llawn ewch i: https://artsconnection.org.uk  

 

Hoci Cymraeg

Cysylltu â: info@hockeywales.org.uk 

 

Ffugio Ffyrdd

Cysylltu â: forgeways@gmail.com  

 

Craciau

Cysylltu â: www.crackpotsonline.co.uk or  awo@aber.ac.uk 

 

Ysgol Gynradd Abermiwl

Cysylltu â: head@abermule.powys.sch.uk

 

Y tu hwnt i dorri allan

Cysylltu â: beyondbreakout@gmail.com 

 

Mudiad Meithrin

Cysylltu â: carys.gwyn@meithrin.cymru

 

Beic Corris

Cysylltu â: dave@bikecorris.co.uk

 

Cylch Meithrin Llanfair Caereinion

Cysylltu â: 07846401538

 

Ysgol Gynradd Sant Michael

Cysylltu â: head@st-michaels.powys.sch.uk

 

Canolfan Ddysgu Dyfi Asynnod

Cysylltu â: dyfidonkeys@btinternet.com

 

Chwarae Tic Toc

Cysylltu â: tictocplay@outlook.com 

 

Cylch Meithrin Glantwymyn

Cysylltu â: Elliw93@hotmail.com

 

Coed gwyllt Cambrian

Cysylltu â: clarissa.richards@coetiranian.org 

 

RSPB

Cysylltu â: keith.wise@rspb.org.uk or vyrnwy@rspb.org.uk 

 

Stwff Creadigol Y Drenewydd

Am fanylion llawn ewch i: www.creativestuffnewtown.org.uk

 

Ysgol Gynradd Maesyrhandir

Cysylltu â: head@maesyrhandir.powys.sch.uk

 

Chwaraeon Powys, Tai a Datblygu Cymunedol, Powys Gyda'n Gilydd, Gwasanaethau Ieuenctid ac Agored Y Drenewydd

Cysylltu â: sports.development@powys.gov.uk

 

Drama ystyriol

Cysylltu â: mindfuldramateaching@gmail.com

 

Ysgol Calon y Dderwen

Cysylltu â: head@calonydderwen.powys.sch.uk  

 

Ysgol Gynradd Brynhafren

Cysylltu â: head@brynhafren.powys.sch.uk

 

Ysgol Gynradd Buttington Trewern

Cysylltu â: office@trewern.powys.sch.uk 

 

Ysgol Neuadd Brynllawarch

Cysylltu â: office@brynllywarch.powys.sch.uk

 

Ysgol Pontrobert

Cysylltu â: pennaeth@pontrobert.powys.sch.uk

 

Clwb Ieuenctid y Drenewydd

Cysylltu â: Gwen.evans@powys.gov.uk

 

Powys Gyda'n Gilydd a Ponthafren

Cysylltu â: Gwen.evans@powys.gov.uk

 

Band Ieuenctid Gogledd Powys

Cysylltu â: helen-pryce@hotmail.co.uk

 

Clwb Maldwyn 1af Guides, Rainbows and Brownies

Cysylltu â: montyguiding@yahoo.co.uk

 

 

Bro Dyfi Hamdden Rhyddid a Alix Arndt

Cysylltu â: 01654 703300

 

Offerynnau taro Peta Piper

Cysylltu â: petarhythmeater@live.co.uk

 

Oriel Davies

Cysylltu â: https://orieldavies.org/whats-on

 

Ty Cemaes

Cysylltu â: www.tycemaes.com

 

Hyfforddwr Pro DM

Cysylltu â: Info@dmprocoach.co.uk  

 

Ennyn CIC

Cysylltu â: ennyncymru@gmail.com

 

Ysgol Cwm Banwy

Cysylltu â: Llwydb10@hwbcymru.ney / pennaeth@cwmbanwy.powys.sch.uk  

 

Celf eich Iechyd LTD

Cysylltu â: celfyourhealth@gmail.com

 

Cylch Meithrin Machynlleth

Cysylltu â: edwardsc705@hwbcymru.net

 

Cylch - Sian Davies Etta Noah

Cysylltu â: henrietta.pb@gmail.comsian-x1@hotmail.co.uk

 

Corffori Magik

Cysylltu â: magikinc17@gmail.com

 

Ysgol Pennant

Cysylltu â: pennaeth@pennant.powys.sch.uk

 

Clwb Saethyddiaeth Coedwigwyr Hafren

Cysylltu â: hafrenarchery@gmail.com

 

 

Jyncis Tecstilau

Cysylltu â: cherylagriffiths@gmail.com  

 

Theatr Boo

Am fanylion llawn ewch i: www.bootheatre.com