gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Haf o Hwyl - Gweithgareddau yn Ogledd Powys

Mae pob gweithgaredd am ddim

Gŵyl Archaeoleg Yng Nghastell Powis

Gyda CPAT ac Amgueddfa Powysland

Rhad 23 - 24 Gorffennaf 2022 10am - 2pm

RSPB

2il Gorffennaf yw Diwrnod y Ddôl

Bywyd gwyllt, picnic a chwarae am ddim yn dechrau am 10.30

Ariennir gan Gyngor Sir Powys gyda chefnogaeth eich cymuned leol.  Mwynhau diwrnod allan am ddim yn Llyn Efyrnwy.  Bydd ein warden yn eich tywys chi trwy un o'n dolydd trawiadol.  Dychwelyd i'r gronfa ddŵr i gasglu picnic i'w fwynhau wrth wylio grŵp theatr lleol yn perfformio drama fer yn y parc.

Mwy o fanylion yn:

https://events.rspb.org.uk/lakevyrnwy

Mini Monty's Baby and Toddler Group

Pêl-droed hwyl i'r teulu

Dydd Sul 10 Gorffennaf

10am - 11am

Clwb Pel Droed Maldwyn

Oesoedd 2-10

Gweithgareddau pêl-droed am ddim dan arweiniad hyfforddwr clwb pêl-droed o Faldwyn, dewch â'r teulu cyfan.  Bydd lluniaeth ysgafn a chyfleusterau chwarae i fabanod.  Rhaid i rieni aros am y sesiwn cyfan.

I gadw lle, ffoniwch neu anfon neges destun at 07967530254

Clwb Tenis Maldwyn

Rhoi cynnig ar tennis i blant

Dydd Gwener 29 Gorffennaf

10am - 11am

Oesoedd 2-10

Gweithgareddau tennis am ddim gyda hyfforddwr clwb tennis o Faldwyn.  Mefus a hufen a lluniau ysgafn a gweithgareddau chwarae i fabanod.  Dim ond lle i un oedolyn fesul archeb oherwydd prinder lle eistedd.  Rhaid i rieni aros am y sesiwn cyfan.

I gadw lle, ffoniwch neu anfon neges destun at 07759605150

Parti Anifeiliaid

Dydd Iau 21 Gorffennaf

10am - 11.30am

Canolfan Weithgareddau Maldwyn

Dewch i gwrdd â Simon, y dyn anifeiliaid a'i anifeiliaid parti cyfeillgar.  I blant o dan 12 oed.  Ychydig o lefydd sydd ar gael felly archebwch nawr.  Lluniaeth ysgafn ar gael.

Ffon 07759 605150

Chwaraeon Powys

Haf o hwyl gweithgareddau awye agored AM DDIM

Cyflwyniad I Feicio Mynydd - Bannau Brycheiniog Epic - 27 Gorffennaf

Blas ar farchogaeth I'r anabl - Bryngwyn - I farchogion Newydd anabl neu and yw'n anabl - 9 Awst

Ceflwyniad I feicio mynydd - Cwn Elan Epic - 10 Awst

Blas ar hwylio - croeso I bawb - Clwb Hwylio Llangorse 11 Awst

Blas ar hwylio a phadlo - croeso I pawb - Clwb Hwylio Clywedog 4 Awst 1.30 - 3.30

8 - 16 oed

Gweithdau sglefrfyrddion wedi'u cyflwyno gan Skateboard Academy UK a Northern Rolling

Dydd Iau 11 Awst - Canolfan Ieuenctid Ystradgynlais - 2 - 3.30 or 3.30 - 5

Dudd Llun 1 Awst - Parc Sglefrio'r Drenewydd 10 - 12 neu Hen Barc Sglefrio's Trallwng

I archebu cysylltwch sports.development@powys.gov.uk 07768636841

Rhieni a Phlant Bach Treowen

Haf o sesiynau hwyl

Bydd y gweithgareddau canlynol ar gael - 

Chwarae rhydd ym mhob sesiwn,  

Sesiwn chwarae blêr,

Sesiwn chwarae dŵr,

Sesiwn chwaraeon,

Ardal chwarae meddal i fabanod,

Chwarae corfforol

Dyddiadau'r sesiynau - 

Dydd Mercher 20 Gorffennaf 10-12 ~ 'Diwrnod traeth'

Fri 29th July 1-3 ~ 'Chwarae dwr'

Thur 4th Aug 1-3 ~ 'Chwarae messy'

Thur 18th Aug 1-3 ~ 'Chwaraeon ac ymlusgiaid ' 

Thur 25th Aug 1-3 ~ 'Chwarae dwr' 

yn Neuadd Gymunedol Treowen.  

O fabanod bach i blant oed cynradd yn bennaf ond croesewir brodyr a chwiorydd hŷn a bydd rhai gweithgareddau ar gyfer plant hŷn wedi'u trefnu.

Cysylltwch â Kate drwy k.newall1994@gmail.com neu cysylltwch â ni drwy Facebook Canolfan Plant Treowen

Fy nghlwb llyfrau bach

Storiau, canu, crefftau, chwarae synhwyraidd

Makaton a mwy - Croeso i bawb

Bob dydd Llun a dydd Mercher - Clwb Bowlio Tref Y Trallwng

Am ddim dros wyliau'r haf.

18/7/22 - 31/8/22 (0-5)

I gadw lle galwch

Rydym ar Facebook @riffelsmylittlebookclub

Emma's Donkeys

Ymunwch â ni am fore neu brynhawn i weld ein mulod yn eu cartref yn Llanidloes.  Mae mulod yn anifeiliaid therapiwtig ac yn helpu gyda lles meddyliol. Maen nhw hefyd yn gwneud i bawb deimlo'n hapus ar unwaith wrth fod o'u cwmpas. 

Rydym yn cynnig i blant hyd at 9 oed ddod i weld y mulod.  Dysgwch sut i ofalu amdanyn nhw, dysgwch rai ffeithiau hwyliog ac addysgiadol, dyfalwch beth sydd yn y blychau synhwyraidd, gwnewch ychydig o grefftau sy'n ymwneud â'r mulod, gwastrodwch (groom) y mulod, ewch am dro ar y mulod a gweithgareddau eraill. 

Bydd sesiynau mulod ar gael i blant hyd at 9 oed. Gall plant dros 9 oed fynychu ond ni fyddant yn gallu cael mynd ar gefn y mul.  Rhaid i rieni/gwarcheidwaid fynychu gyda phlant. 

Y dyddiadau ar gyfer sesiynau'r mulod yw: 

Mae archebu lle yn hanfodol, archebwch trwy anfon neges at ein tudalen Facebook sef  Emma's Donkeys Llanidloes. 

Dydd Llyn 1 Awst 2pm-4pm

Dydd Llyn 8 Awst 10am-12pm a 2pm-4pm

Dydd Llyn 15 Awst 2pm-4pm

Dydd Llyn 22 Awst 2pm-4pm

Dydd Mawrth 23 Awst 2pm-4pm

Game Change Project

Haf o Hwyl Diwrnod Gofal Merlod

Dydd Mawrth 16 Awst 2022 10am - 3pm

Gwisgwch dillad addas

Dysgwch sut i trin a gofalu am ferlen am ddiwrnod

Addas i plant 8—14 mlwydd oed

Ymunwch â ni am ddiwrnod llawn hwyl yng nghefn gwlad, gan dreulio amser gyda'n ceffylau a'n merlod

Bydd plant yn cael eu goruchwylio'n llawn gan ymarferwr cymwys a gwirfoddolwyr sydd wedi'u gwirio gan y G D G

Mae'r gweithgaredd yn rhad ag am ddim

yn cynnwys pecyn bwyd i cinio

Certio Rali a Barbeciw i Bobl Ifanc yn eu Harddegau   Gweithgaredd Haf o Hwyl   Cael Hwyl wrth ddysgu gyrru ein Certiau Rali Oddi Ar y Ffordd ac yna profi eich sgiliau ar ein trac Oddi ar y Ffordd yng Nghanolbarth Cymru.

Yna Barbeciw Addas ar gyfer pobl ifanc 13-16 oed. Darperir y gweithgaredd hwn fel rhan o Haf o Hwyl Powys - AM DDIM. Wedi'i oruchwylio'n llawn gan staff a gwirfoddolwyr cymwys wedi'u gwirio gan y DBS Sefydliad. 

 Ble? Mid Wales Off Road, Y Drenewydd, Powys, SY16 3JE - edrychwch ar y wefan am gyfarwyddiadau a dilynwch yr arwyddion i  Mid Wales Off Road.

Pryd? Dydd Sul 10 Gorffennaf 2022 10am-3pm.

Beth fydd ei angen arnaf? Dillad awyr agored (paratowch ar gyfer pob tywydd) esgidiau cadarn, cot dal dŵr os yn wlyb Llefydd Cyfyngedig Ffôn 07966 370293 (Frosty) neu 07766606276 (Sian) E-bost gamechangeproject@gmail.com

Meithrinfa Machynlleth

Aros a Chwarae

Dydd Sadwrn 30ain Gorffennaf 2022 am a pm

Gwneud pypedau

Chwarae meddal

Tylino babi

Adrodd straeon

Cysylltwch â Julie Ann nurserymanager@hotmail.com / 01654 702933

Hwyl o Haf dyddiadau ac amseroedd dosbarthiadau Clwb gymnasteg Maldwyn Dragons  

Uned 14, Mochdre, Drenewydd Powys SY164LE 

Wythnos 1 

Dydd Mawrth 26 Gorffennaf 9-12am gymnasteg cyffredinol 24 lleoedd

Dydd Mawrth 26 Gorffennaf 12.30-3.30pm Tumbling 24 lleoedd 

Dydd Mercher 27 Gorffennaf 9-12am gymnasteg cyffredinol 24 lleoedd

Dydd Mercher 27 Gorffennaf 12.30-3.30pm Tumbling 24 lleoedd 

Wythnos 2 

Dydd Mawrth 2 Awst 9-12am gymnasteg cyffredinol 24 lleoedd 

Dydd Mawrth 2 Awst 12.30-3.30pm 24 lleoedd 

Dydd Mercher 3 Awst 9-12am gymnasteg cyffredinol 24 lleoedd 

Dydd Mercher 3 Awst 12.30-3.30pm Tumbling 24 lleoedd 

Wythnos 3 

Dydd Mawrth 9 Awst 9-12am gymnasteg cyffredinol 24 lleoedd

Dydd Mawrth 9 Awst 12.30-3.30pm Tumbling 24 lleoedd 

Dydd Mercher 10 Awst 9-12am gymnasteg cyffredinol 24 lleoedd 

Dydd Mercher 10 Awst 12.30-3.30 Tumbling 24 lleoedd 

Wythnos 4 

Dydd Mawrth 16 Awst 9-12am gymnasteg cyffredinol 24 lleoedd

Dydd Mawrth 16 Awst 12.30-3.30pm Tumbling 24 lleoedd 

Dydd Mercher 17 Awst 9-12am gymnasteg cyffredinol 24 lleoedd

Dydd Mercher 17 Awst 12.30-3.30pm Tumbling. 24 lleoedd 

Anfonwch e-bost at y clwb gydag enw llawn eich plentyn, unrhyw anghenion meddygol sydd gennych a pha sesiwn(au) yr hoffech eu mynychu. Bydd y clwb yn anfon dolen i'r ffurflen feddygol ar-lein atoch, a bydd eich lle yn cael ei gadarnhau unwaith y bydd hwn wedi'i lenwi.

Clwb Haf Pennant

Gweithgareddau'r haf

Am ddim

9am - 3.30pm

28.7.22 - Chwaraeon Bala FC
11.8.22 - Clwb hinsawdd Bethan Page

18.8.22 - Chwaraeon Bala FC

25.8.22 - Chwaraeon Bala FC

Ffoniwch 01691 860326 i archebu lle (30 lle ar gael bob dydd) ne ebostiwch office@pennant.powys.sch.uk

Bydd angen dod a pecyn bwyd

Textile Junkies

Haf o hwyl

Y Drenewydd ar y map - Pobl Ifanc - 25 oed

Gweithdai Celf Tecstilau

Dewch i greu map tecstilau ailbwrpas cyntaf y Drenewydd o'n tref, gan ddathlu ein treftadaeth decstilau anhygoel!

Gorfennaf 26, 30 Awst 2, 3, 9, 10, 13, 16, 23, 24, 27

16 Severn Street Newtown

www.textilejunkies.com

Tel 01686 610888

Mae N-Mac Gym yn cyflwyno fitblast kids am y tro cyntaf erioed 

Oesoedd 8-11

Dydd Mawrth a Dydd Iau 10.15am

Archebwch ar-lein www.nmacgym.com

N-Mac Gym Agricultural House, Old Kerry Road, Newtown, Powys.  SY16 1BS 07748 153969

Sesiynau Asynnod yr Haf a Ariannir yn Llawn  

Trwy gydol mis Gorffennaf, Awst a Medi - bod dydd Mercher, Gwener a Sul  

11am neu 2pm 

1.         Blynyddoedd Cynnar - Sesiynau "Dinky" Asynnod Dyfi. 

Sesiynau awr i Famau/Tadau a grwpiau plant cyn oed ysgol/gwarchodwyr plant neu grwpiau plant bach 

2.         Ymweliadau Teuluol - Darganfod Asynnod Dyfi  

Sesiynau awr i deuluoedd gyda phlant o unrhyw oedran. Wedi'i dargedu'n benodol at deuluoedd ag un plentyn â heriau ychwanegol (e.e ASD, ADHD, Pryder) 

Yn cynnwys defnydd cyfyngedig o: 

Goedwig Asynnod Dyfi ar gyfer chwarae gwyllt 

Pedwar asyn yn crwydro o gwmpas yn rhydd i ddod o hyd iddynt 

Sesiwn trin asynnod a chwtshio o dan oruchwyliaeth 

I gael mwy o wybodaeth neu i archebu 

Louise :07717020344/dyfidonkeys@btinternet.com 

Dyfi Donkey Woods , Commins Coch , Machynlleth SY20 8LL

Diwrnod gwneud rocedi 

Dydd Gwener 5 Awst 2022 10am - 2.30pm

Yn cael ei gynnal yn Myrick House, Hendomen, Montgomery.  SY15 6EZ  

Dylunio, llunio, adeiladu, a lansio roced 

Dysgu sut i adeiladu ffrâm gref ond ysgafn 

Dylunio eich prototeipiau corff aerodynamig eich hun 

Archwilio mecaneg 

Mae'r sesiynau yn rhad ac am ddim ac ar gael i'r rhai hynny sy'n 11 oed a hŷn, mae archebu lle'n hanfodol gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig  

Cofrestrwch ar-lein www.mwmg.org/skills

Ffon 01686 628778

Gemau ystafell ddianc

Hwyl of Haf

Gemau awyr agored 

Timau magic portal 

Gemau Operation mindfall  

Y Mask

Anturiaethau a ysgogir gan stori 

Byddwch yn arwr eich stori 

Ymgolli'ch hun mewn hwyl 

Cysylltwch â ni i gael ffurflen archebu neu lawrlwythwch un o'n gwefan beyondbreakout@gmail.com

PRO-ACTIVE ADVENTURE Haf o Hwyl: Powys 2022

Clwb Dringo

Llanymynech Awst 1

Caiacio Eisteddog

Trallwng Awst 2

Clwb Dringo

Llanymynech Awst 13

Caiacio Eisteddog

Trallwng Awst 14

Clwb Dringo

Llanymynech Awst 27

Sut i Archebu - E-bost: office@proactive-adventure.com 

Theatr Ieuenctid Sir Drefaldwyn

GWAHODDIAD i holl bobl ifanc dramatig a chreadigol rhwng 8 ac 14 oed i ddod i ymuno yn y profiad o weld, clywed a blasu'r byd ar ein taith carped hud a lledrith!  Byddwn yn archwilio straeon a hanesion o bob rhan o'r byd, dysgu am hunaniaeth genedlaethol drwy ddrama, adrodd straeon, cerddoriaeth a chwarae. Ac nid dyna'r cwbl! Byddwch chi'n cael y cyfle i baratoi a bwyta gwahanol fwydydd a diodydd o bedwar ban y byd fel rhan o'r prosiect hwn, a phob dydd byddwch yn cael eich trochi'n llwyr a byddwch yn rhydd i fforio'r gwahanol ddiwylliannau a lleoedd gwaharddedig y blaned!   

Mae Theatr Ieuenctid Sir Drefaldwyn yn falch o gyhoeddi ei bod yn darparu AM DDIM ar gyfer prosiect i ieuenctid creadigol yn y gymuned, diolch i  arian Haf o Hwyl 2022 oddi wrth Gyngor Sir Powys!  

Ble: Canolfan Gymunedol Cegidfa            

Pryd:               Wythnos 8 Awst   

Amser:                        10am tan 3pm 

Cost:               AM DDIM YN CYNNWYS BWYD  

Cysylltwch â Penny am ragor o wybodaeth neu i archebu lle  

07817 721106 penny400@outlook.com

DM Pro Coach

Aquathon Iau

Dydd Sul 25 Medi 2022

Oed Blwyddyn 1-8

10am ymlaen

Sesiwn Pêl-droed

1, 3, 8, 10 Awst

Amser 4-5pm

Oed Blwyddyn 1-4

Sesiwn Criced

2, 4, 9, 11 Awst

Amser 4-5.30

Oed Blwyddyn 5-8

I archebu e-bost: info@dmprocoach.co.uk

Rhaglen Powys

Rhaglen Haf o Hwyl Machynlleth

Ystod iawn o weithgareddau i bobl ifanc 0-10 oed dros wyliau'r haf!

Cysylltwch a Jenny.hughes@powys.gov.uk ar 07973981004 am gopi o'r amserlen

Forge Ways

Sesiynau byw yn y gwyllt am ddim i blant

Fel rhan o grant Haf o hwyl ac wedi'i ariannu gan Gyngor Sir Powys, dewch i ymuno â Forge Ways ym Mhantperthog a dysgu peth hanfodol o fyw yn y gwyllt, cynnau tanau, puro dŵr, adeiladu llochesi, defnyddio bwyeill a chyllyll a hyd yn oed coginio rhywfaint o fwyd gwyllt.

Am ddim i blant 6 - 14 oed

Mae cyfranogiad rhieni a gofalwyr yn hanfodol

I archebu e-bost forgeways@gmail.com

Ennin CIC

Gweithdai Ymgysylltu Gwyliau'r Haf: Gweithdai Meddiannu Diwrnod Llawn 'The Hold Up' ar gyfer pobl ifanc 13 -25 oed mewn Bîtbocsio, Turntablau, Cynhyrchu Cerddoriaeth, Graffiti, Breakdance, Ysgrifennu Telynegion a Pherfformiad, dan arweiniad chwe artist profiadol o The Hold Up gyda chefnogaeth Ennyn CIC. Mae The Hold Up yn gasgliad o artistiaid wedi'u lleoli yn Ne Cymru sy'n defnyddio elfennau gwreiddiol diwylliant Hip Hop fel arfau dysgu creadigol. Byddant yn dod â'u sgiliau a'u gwybodaeth i garreg ein drws, gan ddarparu'r modd i ddatgrinio'r broses greadigol ac annog mynegiant creadigol trwy symud a sain, celf weledol ac adrodd straeon, ysgrifennu telynegion a cherddoriaeth. Dros gyfnod o ddiwrnod, bydd pobl ifanc yn cael eu rhannu'n grwpiau ac yn cael tair sesiwn 90 munud o hyd yn un o elfennau creadigol Hip Hop. Yn ystod y sesiwn bydd artistiaid yn dangos iddynt y camau cychwynnol angenrheidiol i gychwyn eu taith greadigol a pha mor gyflym y gallant wella os ydynt yn fodlon rhoi o'u hamser a'u hegni.

Dyddiad: Dydd Iau 25 Awst 11am-5pm

Lleoliad: Y Plas, Machynlleth, SY20 8DL

Archebwch ar ennyncymru@gmail.com

Gwasanaeth Ieuenctid Powys

Dathlu diwylliannau amrywiaeth

Aberhonddu, Llandrindod, Penrhos, Y Drenewydd a'r Trallwng

Am ddim i 11-25

Amser i ddathlu diwylliannau ac arferion unigryw gwahanol wledydd trwy gyfrwng gemau, crefftau, cystadlaethau a bwydydd

Gweler tudalennau facebook eich Clwb Ieuenctid am fwy o wybodaeth.

Ysgol Gynradd Meifod a CPD Y Bala Clwb gwyliau aml-chwaraeon

Yn ystod gwyliau'r haf

Dydd Llun

Pêl-droed, pêl osgoi, hoci a mwy

I archebu cysylltwch â Rhydian Jones

Ebost: rhydian.sjones@gmail.com 07377 408742

Haf o Hwyl

Parkour Mach

Sesiynau Parkour am ddim

Gorffennaf

Oedran 7-11 3:30 - 4:40 Oedran 12-18 4:30 -5:30

Archebwch nawr: e-bostiwch parkourmach@gmail.com

Haf o Hwyl 2022

Mae Brenin Adventures yn gwmni addysg awyr agored wedi'i leoli ger Llanidloes ym Mhowys, sy'n arbenigo mewn gweithgareddau dŵr a thir.

Mae ein gweithgareddau dŵr ym mhrydferthwch Llyn Clywedog yn cynnwys padlfyrddio wrth sefyll, y MEGA SUPs gwych, canŵio, caiacio a hwylio.

Ar gyfer gweithgareddau tir rydym yn cynnig Crefft Gwyllt, Cyfeiriannu, Abseilio a Dringo Creigiau.

Gan ein bod wedi cofrestru gyda AALA (gofyniad y gyfraith i HSE i weithio gyda rhai dan 18 oed) mae gennym drwydded i gymryd plant o 6 i fyny ar eu pen eu hunain ond rydym yn croesawu rhieni a gwarcheidwaid i ymuno â ni.

Gellir archebu'r Haf o weithgareddau hwyliog rhad ac am ddim yn uniongyrchol ar ein gwefan yn www.breninadventures.co.uk

Mae gennym ddyddiadau a slotiau amser amrywiol rhwng 1 Gorffennaf a 31 Awst 2022, mae'r holl fanylion i'w gweld ar dudalennau archebu'r wefan

Dydd Sul 7fed o Awst - Abseilio i rai 18-25 oed - 2pm-4pm

Dydd Mercher 10fed Awst - Caiacio i oedrannau 9-11 - 10yb-12yp

Dydd Gwener 12 Awst Padlo-fyrddio i rai 12-14 oed - 10am-12pm

Dydd Sadwrn 20 Awst - Padlfyrddio ar eich traed i rai 18-25 oed - 10am-12pm

Dydd Gwener 26 Awst - Abseilio i rai 6-11 oed - 10am-12pm

Dydd Sadwrn 27 Awst - Abseilio i rai 12-17 oed - 10am-12pm

Dydd Llun 29 Awst - Adeiladu Rafftiau ar gyfer oedran 15-17 - 10am-12pm

Dydd Sadwrn 3ydd Medi - Canŵio i oedrannau 18-25 - 10am-12pm

Gellir cysylltu â ni drwy ein gwefan ar y dudalen 'Cysylltu', drwy e-bost yn info@breninadventures.co.uk a thrwy ein tudalen facebook https://www.facebook.com/BreninAdventures Dewch i Ymunwch â ni yr Haf hwn a chael antur go iawn!

Eginniad Cymru Cyf

Ysgrifennu eco

Ysgrifennwch a dyluniwch eich 'zine' eich hun

2-5pm 11-15 oed

Medi 17eg

I archebu e-bostiwch eginiad.cmc@gmail.com

Hafren Foresters

Mae Clwb Saethyddiaeth Coedwigwyr Hafren yn falch iawn o allu cynnig sesiynau saethyddiaeth â chymhorthdal ​​llawn i blant, pobl ifanc a theuluoedd Powys. Dewch i fwynhau sesiynau hyfforddi llawn yn rhad ac am ddim drwy gydol yr haf!

Mae ein clwb yn croesawu pawb gan gynnwys y rhai ag anghenion arbennig ac mae ganddo fynediad anabl yn ein prif leoliadau. Rydym wedi ein hachredu'n llawn ac wedi ein hyswirio gyda Saethyddiaeth GB.

Mae saethyddiaeth yn gamp hynod o unigryw, yn gwbl hygyrch i bawb. Nid oes angen unrhyw allu athletaidd cychwynnol ... os gallwch chi ddal bwa, gallwch chi brofi'r wefr o daro'r targed gyda'ch saeth gyntaf! Rydym bellach hefyd yn darparu ar gyfer plant hyd yn oed yn iau gyda'n dewis bach 'Arrows' cyfeillgar i blant.

Gofynnwch am fanylion wrth archebu. Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal yn ein maes awyr agored ar gae Llwyn Afon drws nesaf i Caffi Seasons yng Nghaersws. Bydd yr holl offer yn cael eu cyflenwi am ddim.

Amserau a lleoliad sesiynau.

Sesiynau amrywiol trwy gydol yr Haf.

Pob ymholiad trwy ein tudalen facebook Clwb Saethyddiaeth Coedwigwyr Hafren - Newydd, neu  hafrenarchery.co.uk, neu e-bostiwch secretaryhfac@gmail.com neu ffôn  07969 566454 neu 07736 777037.

Brownis a Geidiaid 1af Trefaldwyn

Gwersyll dydd aml-weithgaredd Haf am ddim

Ar gyfer merched 4 i 14 oed

Yng nghanolfan weithgareddau Trefaldwyn

Anfonwch e-bost at montyguiding@yahoo.com am ragor o wybodaeth.

Clwb Bocsio Y Drenewydd - Peak Fitness

Gweithgareddau Gwersyll Hyfforddi 4 wythnos 9am -12pm

Hwyl gemau a chystadlaethau, atgyrchau, cof y cyhyrau a hanfodion chwaraeon.

• Cryfder a Chyflyru fel defnyddio peli Meddygaeth, rhaffau brwydro, dumbbells, peiriannau rhedeg ac amrywiaeth o offer yn y gampfa

• Technegau bocsio, tactegau a sgiliau gan gynnwys technegau ymosod ac amddiffyn • Hyfforddiant ffitrwydd Dwysedd Uchel

• Defnyddio padiau, Punchbags, ysgolion ac amrywiaeth o offer i wella hanfodion chwaraeon a bocsio

• Olrhain ffitrwydd a gosod nodau

• Agored i wrywod a benywod

Canlyniadau Cyfranogwyr

• Gwell iechyd cardiofasgwlaidd ac anadlol

• Hybu hunanhyder

• Mwy o gyflymder ac ystwythder

• Cryfder gwell

• Gwybodaeth am sut i hyfforddi ar gyfer bocsio

• Sgiliau sylfaenol mewn bocsio

6 - 9 oed 9am - 10am

9 - 13 oed 9am - 10.30am Oedran

13 @ 9am - 12pm

Cysylltwch â Joseph Evans am fwy o wybodaeth ac i archebu. 07522 396403 - e-bost: joe1011@live.co.uk

Canolfan Glantwymyn

Haf o Chwarae

Gorffennaf 4,11,18,25

Awst 1,8,15,22

Medi 5,12,19,26

Celf & Chrefft

Coginio

Ioga

Castell Gwynt

Tegannau & Gemau

Chwaraeon

Canolfan Glantwymyn

10am - 12 pm

0 - 6 oed

Am wybodeth pellach cysylltwch a cadeiryddcglantwymyn@gmail.com

Activ8kids

Gwersylloedd haf

9am - 3pm 4-12 oed

Yn Ysgolion Cynradd Aberriw a Churchstoke

Am ddyddiadau a mwy o wybodaeth cysylltwch â Dave 07838 842113 e-bost: dave@activ8kids.co.uk

Cyngor Cymuned Llandysilio

Gweithdai

Dydd Mercher 10 Awst a dydd Iau 11 Awst 2022

Canolfan y pentref Four Crosses

Croeso i bob oed 2 sesiwn y dydd 10 - 12.00 hanner dydd a 2 -4 p.m

Archebwch ymlaen llaw drwy gysylltu â Carol Davies ar 07890542174 neu e-bostiwch davies1.thecrest@btinternet.com

Anturiaethau Natur Hafren

Rhaglen Haf

Crefft y gwylltir

Crwydro Safari

Celfyddydau Natur

5 - 14 oed a'r teulu

21 Gorffennaf Saffari Afon

28ain Gorffennaf Anturiaethau Coetir

1af Awst Crefft y Coed

7fed Awst Celfyddydau Natur

8fed o Awst Afon Bywyd

15fed Awst Crefftau Gwersylla

21 Awst Afonydd Creadigol

22 Awst Anturiaethau Coetir

Ewch i opennewtown.org.uk/all-events am ragor o wybodaeth ac i archebu lle

Cultivate

Haf o hwyl Gardd Enfys 

Hwyl Gweithgareddau crefft a bwyd teuluol wythnosol rhad ac am ddim yng Ngardd Gymunedol Cultivate

Dydd Iau yn ystod gwyliau'r Haf 21 Gorffennaf - 1 Medi

4 - 11 oed gyda goruchwyliaeth oedolyn

 Am ragor o wybodaeth cysylltwch a info@cultivate.uk.com

Llyfrgelloedd Powys a 'Mad Science and Xplore! Science Discovery Centre'

Sesiynau a gynhelir gan Xplore! Science Discovery Centre ac gan  'Mad Science'

Teclynwyr Sialens Ddarllen yr Haf 2022

 

Sesiwn gweithgaredd ceffylau a merlod

Yng nghanolfan marchogaeth Bradnant

Trwy gydol Gorffennaf, Awst a Medi

 Dydd Llun 4 - 5.30

Ffoniwch i archebu 01686 413942

www.bradnant.com

Puppet Soup

Hoffai PuppetSoup ddarparu ystod o weithdai pypedwaith cyffrous i deuluoedd a phobl ifanc yn Y 'Hanging Gardens' yn Llanidloes dros wyliau'r haf. Byddem yn eich annog i ymweld â'n gwefan www.puppetsoup.com i weld detholiad o'n gwaith a'n prosiectau.

12 Awst, 12pm - 1.5 awr - 3-14 oed https://www.eventbrite.co.uk/e/powys-summer-of-fun-free-puppet-making-workshops-for-children-3-14yrs-tickets-382429495917

26 Awst- 12pm = 1.5 awr -  3 - 14 oed https://www.eventbrite.co.uk/e/free-puppet-making-workshop-as-part-of-the-powys-summer-of-fun-3-14yrs-tickets-382430298317 

Ewch i www.puppetsoup.com/puppetryofthewood i archebu.

Hafren

Y lleoliad adloniant

Teitl y Digwyddiad: Wythnos Llesiant Creadigol Plant yn Hafren

Dyddiad: 1 - 5 Awst 2022 am 3 diwrnod

Amser: 10yb - 3yp

Oedran: 8 - 12 oed + sesiynau yoga teulu

Lle: 30 o leoedd ar gael bob dydd

Cysylltwch â Hafren am ddyddiadau ac i archebu Melanie Pettit 01686 948101 Opsiwn 3

Sesiynau DJ a Chynhyrchu Cerddoriaeth

Ydych chi'n DJ neu'n cynhyrchu eich traciau eich hun? Neu dim ond caru cerddoriaeth?

Rydym yn gasgliad cyfeillgar o DJs a chynhyrchwyr cerddoriaeth electronig o bob gallu o ddechreuwyr i artistiaid sefydledig. Dewch i ymuno â ni i rannu traciau, sgwrsio â DJs a chynhyrchwyr eraill, dysgu sgiliau newydd, hyrwyddo eich cerddoriaeth ar ein tudalen Mixcloud ac ymarfer ar offer proffesiynol.

14-25 oed

Neuadd Treowen, Y Drenewydd

Clwb DJ wythnosol Nos Fercher - 6pm - 9pm

Rhwng 17 Awst a 28 Medi 2022 2

DJ a Chynhyrchu Cerddoriaeth "Sesiynau Blasu" - 11am - 5pm

Dydd Sul 4ydd a dydd Sul 18 Medi 2022

Archebwch ymlaen llaw os gwelwch yn dda.

www.creativestuffnewtown.org.uk

neu e-bostiwch am ragor o wybodaeth: creativestuffnewtown@gmail.com

Cylch Meithrin Machynlleth

15/7/22 Zumbini gyda Sam

28/7/22 Dawnsio gyda Sarah Verity

10/9/22 Gweithdai Celf addysgiadol gyda chriw ENNYN

Tocynnau ar gael am ddim ar Eventbrite

FATH I'R MEDDWL - Gweithdai gwyliau haf i blant 8 -12 oed yn cael eu cynnal yn ORIEL DAVIES ORIEL a thu allan yn y mannau gwyrdd. 

Dydd Mercher 20, 27 Gorffennaf. 3,10,17 Awst 11AM - 1PM 

Uchafswm niferoedd fesul gweithdy 12 

I gadw lle galwch i mewn i'r oriel, ffoniwch 01686 625041 neu archebwch ar-lein https://orieldavies.org/whats-on 

Bydd y gweithdai yn meithrin dawn greadigol ac yn annog plant i ddod o hyd i'w llais creadigol, gwneud ffrindiau a datblygu hyder. 

Bydd plant yn gweithio gydag artistiaid proffesiynol mewn gweithdai creadigol cyffrous wedi'u hysbrydoli gan yr artistiaid o fri cenedlaethol/rhyngwladol Shani Rhys James a Stephen West y bydd eu gwaith i'w weld yn yr oriel yn ystod yr haf. Byddant hefyd yn canolbwyntio ar chwedlau a byd natur Cymru ac yn cael eu cyflwyno'n ddwyieithog. Bydd plant yn treulio amser creadigol yn yr awyr agored ym mhob gweithdy.

AM FWY O FANYLION cysylltwch â desk@orieldavies.org 

Mudiad Meithrin

Gweithgareddau I blant 0-4 oed a'u teuluoedd

11yb - 1.30yp

25ain Gorffennaf Parc Eifion a'r neuadd Pontrobert

26ain Gorffennaf Cowshacc Y Trallwng

27ain Gorffennaf Clwb pel-droed Llanrhaeadr ym Mochnant

28ain Gorffennaf Y Cylch Ysgol Dafydd Llwyd Y Drenewydd

Arts Connection

Gweithdai Celf i'r Teulu

Llanfyllin - Dydd Mercher - 10.30yb - 12.30yp

Dydd Mercher 20fed a 27ain Gorffennaf a

Mercher 3ydd, 10fed, 17eg, 24ain Awst

Curiadau a Dolenni ar gyfer

10+

Llanfyllin - Dydd Llun - 6 - 8pm

Dydd Llun 25 Gorffennaf a 8 a 22 Awst

Gweithdai Celf i'r Teulu Neuadd y Dref

Trefaldwyn - Dydd Mawrth - 10.30am - 12.30pm

Dydd Iau 26 Gorffennaf a 9 a 23 Awst Gweithdai

Celf i'r Teulu

Institiwt Llanfair Caereinion - 10.30yb - 12.30yp

Dydd Mawrth 19eg Gorffennaf a 2 a 16 Awst

Archebwch nawr https://artscommection.org.uk/sof22/

'Dyddiau Gwyllt Allan' gyda Coetir Anian/Cambrian Wildwood Haf 2022 Oes gennych chi synnwyr o antur? Ydych chi'n mwynhau bod yn yr awyr agored? Ydych chi'n hoffi gwneud ffrindiau newydd? Os felly, dewch i Coetir Anian/Cambrian Wildwood yng Nglaspwll ger Machynlleth lle byddwn yn adeiladu lloches, chwilota am fwyd, crefftio, coginio dros dân gwersyll, chwarae gemau, dysgu sgiliau byw yn y gwyllt, a nofio gwyllt. Darperir cinio, wedi'i goginio dros y tân gwersyll, a bydd digonedd o gacennau a diodydd cartref blasus i'ch cadw i fynd drwy'r dydd. Bydd bws mini yn dod â chi o Fachynlleth i'n safle ar ddechrau'r dydd ac yna'n mynd â chi yn ôl ar ddiwedd y dydd.

7 - 11 oed Diwrnodau Allan Gwyllt Iau

28ain o Orffennaf, 11eg a 18fed o Awst 10:00 - 16:15.

12 - 16 oed Diwrnodau Allan Gwyllt i Bobl Ifanc

16eg, 22ain, 24ain a 30ain o Awst 10:00 - 16:15.

I gadw lle, cysylltwch â: Clarissa Richards, Arbenigwr Addysg, Coetir Anian 07984 785404 clarissa.richards@coetiranian.org

Kelly Richards - Gwarchodwr Plant Bach Mwnci

Haf o Hwyl

Gweithgareddau amrywiol

Neuadd Bentref/Parc Cwmllinau

Cysylltwch â Kelly-rees91@hotmail.co.uk 07545 317608

Ysgol Pontrobert

Clwb Chwaraeon

Am fanylion llawn cysylltwch â pennaeth@pontrobert.powys.sch.uk

01938 500394

Llanidloes Together

Manylion digwyddiadau ar dudalen Facebook (11) Cece FamilyInfo | Facebook

Awst 2022

Diwrnodau Hwyl am Ddim i'r Teulu yn Llanidloes yn Cae Hafren.

Gweithgareddau crefft a natur sy'n gysylltiedig â'r celfyddydau, Ysgol Ganu Cathy Beech, canu a dawnsio hwyliog, ardal Sgiliau Syrcas Panig, Hula, jyglo, nyddu platiau ac ati ac ati Castell Neidio, Chwarae Meddal, Pabell Babanod, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn, Ambiwlans Sant Ioan, Chwaraeon Powys Gweithgareddau Saethyddiaeth, sgiliau pêl a mwy.

Yn addas i'r teulu cyfan ac yn gwbl hygyrch.

Forest Adventures

2 sesiwn byw yn y gwyllt am ddim i 11+ yn canolbwyntio ar 'toolwork'

3 sesiwn cyn-ysgol am ddim wedi'u hanelu at 0-5 oed (uchafswm o 16 o blant y sesiwn)

Y Goedwig, Lôn Gilfach, Ceri. SY16 4DW

Am fanylion llawn ac i archebu cysylltwch â forestadventures118@gmail.com 07908 439434

1st Llanbrynmair and Carno

Sesiynau Haf o Hwyl

Llanbrynmair Community Centre

Cyswllt: llanbrynmairandcarnoguiding@outlook.com

Beicwyr Coedwig Dyfi Sesiynau

MTB AM DDIM

Hyfforddi a marchogaeth ar lwybrau lleol

Ewch ar y beic gyda hwyl a ffrindiau

Sesiynau gyda'r nos yn ystod yr wythnos a sesiynau bore penwythnos

Am ddyddiadau ac i archebu e-bostiwch dave@bikecorris.co.uk

Clwb Rygbi Y Trallwng

Gweithgareddau rygbi cyffredinol sy'n addas ar gyfer pobl ifanc o bob lefel o brofiad a gallu.

Gorphenaf 26ain, Awst 9fed, a 23ain o Awst

10am tan 2pm

Clwb Rygbi Y Trallwng

Oed 6 - 12 (blynyddoedd 2-7)