gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gofyn am safbwyntiau pobl ifanc sydd â Phrofiad o Ofal

3 young people sitting down

2 Chwefror 2022

3 young people sitting down
Gofynnir i bobl ifanc 16 - 25 mlwydd oed sydd wedi derbyn gofal gan Wasanaethau Plant Cyngor Sir Powys i roi eu safbwyntiau i helpu dynodi gwelliannau i'r dyfodol er mwyn cefnogi pobl ifanc mewn gofal.

Mae'r arolwg sef 'Eich Bywyd y Tu Hwnt i Ofal' yn agored o heddiw hyd at 21 Chwefror 2022. Mae cysylltiad uniongyrchol yn cael ei wneud gyda phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal ac sy'n cael eu cefnogi gan Bowys trwy neges destun a gan eu Cynghorwyr Personol o fewn tîm Powys er mwyn cymryd rhan.

Dywedodd y Cyng. Rachel Powell, Aelod o'r Cabinet dros Wasanaethau Plant: "Fel rhan o'n ymrwymiad parhaus i wella deilliannau i blant mewn gofal a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, rydym yn gweithio gyda Coram Voice a Phrifysgol Rhydychen i gynnal Bright Spots, rhaglen sy'n anelu tuag at wella lles plant a phobl ifanc mewn gofal trwy ddynodi a hyrwyddo arferion sy'n cael effaith bositif.

"Rydym yn gofyn i'n holl bobl ifanc 16 - 25 mlwydd oed sydd â phrofiad o ofal i gymryd rhan yn yr arolwg. Dyma ail gam y rhaglen Bright Spots, oherwydd i ni ofyn i'n plant 4-18 oed sydd mewn gofal i gymryd rhan cyn y Nadolig.

"Dyma gyfle gwych i ni glywed safbwyntiau ein pobl ifanc a chael dealltwriaeth well o'u barn am eu gofal, lles, eu hawliau a'u cyfleoedd. Mae gwrando ar leisiau pobl ifanc yn y ffordd hon yn anelu tuag at wella ein cefnogaeth a'n gwasanaethau. Bydd canfyddiadau'n cael eu rhannu yn ddiweddarach yn y flwyddyn."

Gallwch ganfod mwy am yr arolwg ar-lein ar: www.coramvoice.org.uk/brightspots neu trwy anfon e-bost at bps@powys.gov.uk