gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Y Cabinet i drafod Cynllun Gweithredu ar Eiddo Gwag

Image of council housing

2 Chwefror 2022

Image of council housing
Cyhoeddodd y cyngor sir y bydd y Cabinet yn trafod cynllun wythnos nesaf a fyddai'n gweld eiddo gwag ym Mhowys yn cael eu hail-ddefnyddio eto.

Datblygwyd ar y cŷd â Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Sir Powys wedi llunio Cynllun Gweithredu ar Eiddo Gwag.

Bydd y cynllun sy'n nodi sut gall y cyngor wella a datblygu strategaeth i ail-ddefnyddio eiddo gwag, yn cael ei drafod gan y Cabinet ddydd Mawrth, 8 Chwefror.

Bydd y Cabinet yn cael clywed bod eiddo gwag yng nghanol trefi, pentrefi a'r broydd cyfagos yn asedau cymunedol sy'n cael eu tanddefnyddio ac yn colli ar gyfle i ddatblygu mannau byw neu fasnachol sy'n ateb anghenion a galwadau'r ardal leol.

Bydd y Cabinet hefyd yn cael clywed bod 993 o gartrefi ym Mhowys wedi bod yn wag ers dros 12 mis.

Os bydd y Cabinet yn mabwysiadu'r cynllun hwn, bydd y cyngor yn gallu gwneud cais am arian o Gronfa Rheoli Eiddo Gwag Llywodraeth Cymru - pecyn gwerth £15.2m sy'n helpu i ddod ag eiddo sydd wedi bod yn wag ers tymor hir nôl i ddefnydd cynhyrchiol.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y Gwasanaeth Tai: "Mae eiddo gwag yn gallu cael effaith niweidiol ar ardal ac hefyd yn wastraff adnodd.

"Gyda'r cynllun hwn, gallwn fynd i'r afael ag eiddo o'r fath fel y gobaith olaf, ond byddwn bob amser yn ceisio gweithio gyda pherchnogion eiddo o'r fath er mwyn gallu eu hail-ddefnyddio, gan adfywio safleoedd sy'n adfail."

Os caiff ei fabwysiadu, bydd y cynllun yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd i sicrhau fod y cyngor yn datblygu ei arbenigedd a lleihau nifer yr eiddo sydd wedi bod yn wag ers tymor hir ym Mhowys.