gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ffair Swyddi Gogledd Powys - Blwyddyn Newydd, swydd newydd?

Image of people attending a job fair

8 Chwefror 2022

Image of people attending a job fair
Bydd trigolion sy'n byw yng ngogledd y sir ac yn chwilio am waith yn gallu elwa o ffair swyddi Gogledd Powys yn Y Drenewydd, ddydd Mercher 2 Mawrth, 10am - 2pm, lle bydd cyfle i gwrdd â dwsinau o ddarpar gyflogwyr sydd am hybu cyfleoedd a swyddi gwag.

Trefnwyd mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru, Cymunedau am Waith a Mwy a Chanolfan Byd Gwaith, bydd croeso i bawb ddod i'r digwyddiad hwn am ddim yn Hyb Menter Y Drenewydd. P'un ai'n gobeithio dechrau o'r newydd, cael gwell swydd neu fynd i gyfeiriad arall, bydd yma gyfoeth o gyfleoedd cyffrous gyda nifer o gyflogwyr lleol o sawl sector.

Mae'r ymateb o gyflogwyr lleol sy'n dymuno cymryd rhan yn y ffair swyddi wedi bod yn anhygoel.  Ymysg y rhai sydd eisoes wedi dangos diddordeb yw EvaBuild, Pave Aways, Hilltop Honey, Fashion Enter, CDT Sidoli, EOM, Wynnstay, Kiernan Steel, Makefast, Carpenter & Paterson, Charlies a Chyngor Sir Powys. 

"Bydd y digwyddiad hwn yn cysylltu gweithwyr talentog ein cymunedau â chyflogwyr Powys sydd am recriwtio ac mae'n ffordd wych i gwrdd wyneb yn wyneb, trafod swyddi gwag a gyrfaoedd, rhwydweithio a gwneud cysylltiadau," esboniodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys.

"Bydd staff Gyrfa Cymru, Cymunedau am Waith a Mwy a Chanolfan Byd Gwaith hefyd wrth law i gynnig cymorth i'r rhai sy'n chwilio am waith os bydd ei angen. Mae'r digwyddiad hwn am ddim ac mae croeso i bawb sy'n chwilio am gyfleoedd newydd.  Gobeithio eich gweld chi yno."

Ffair swyddi Gogledd Powys
Pryd:
Dydd Mercher 2 Mawrth 2022, 10am - 2pm
Lle:Hyb Menter Y Drenewydd, Adeilad Pryce Jones, Hen Ffordd Ceri, Y Drenewydd. SY16 1BP
Mwy o fanylion: 07971 878358 / alice.kirwan@powys.gov.uk

Cynhelir y digwyddiad yn unol â chanllawiau Covid-19. Rhaid gwisgo masgiau bob amser a bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol mewn grym. Peidiwch â dod os ydych chi'n dangos unrhyw symptomau coronafeirws.