gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Mudiadau'n elwa o roddion gan gontractwr y cyngor

Image of a group of people at a donation handover

8 Chwefror 2022

Image of a group of people at a donation handover
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod dau sefydliad yn Llanidloes wedi derbyn £1,500 yr un gan gwmni adeiladu sy'n adeiladu cartrefi cyngor newydd yn y dref.

Mae'r contractwyr J. Harper & Sons (Leominster) Ltd wedi rhoi'r arian i Llanidloes Dial-a-Ride a Phartneriaeth Chwaraeon Llanidloes a'r Cylch.

Ar hyn o bryd mae'r contractwyr yn adeiladu 22 o dai cyngor newydd ar yr hen farchnad da byw ar ran Gwasanaethau Tai'r cyngor.   Mae'r rhoddion gan y cwmni yn rhan o'u hymrwymiadau gwerth cymdeithasol.

Mae'r cwmni hefyd wedi rhoi diffibriliwr newydd sbon i'r dref diolch i'w partneriaeth ag AEDdonate, elusen sydd wedi ymrwymo i wella'r nifer sy'n goroesi o drawiadau ar y galon y tu allan i'r ysbyty ynghyd â chefnogi lleoli Diffibrilwyr Allanol Awtomatig (AED) mewn cymunedau lleol a'u defnydd.  Bydd y diffibriliwr wedi'i leoli yn Neuadd y Dref.

Meddai Peter Taylor, Uwch Reolwr Contractau gyda J. Harper & Sons (Leominster) Ltd: "Rydym wrth ein bodd ein bod wedi gallu rhoi £1,500 i Dial-a-ride a Phartneriaeth Chwaraeon Cylch Llanidloes. Roedd yn wych cael cyfle i siarad yn uniongyrchol â'r gwirfoddolwyr i ddeall yr effaith bositif a gafodd rhoddion fel hyn ar yr elusennau.

"Nid yn unig hyn, ond rydym yn falch iawn ein bod ar y cyd ag AEDdonate wedi gallu ariannu diffibriliwr sy'n gyfarpar achub bywyd y mae'r galw amdano'n fawr, yn enwedig mewn tref wledig fel Llanidloes ym Mhowys. Mae'n wych ein bod wedi cael cyfle i weithio ochr yn ochr â'r elusennau campus yma a rhoi rhywbeth yn ôl i'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt."

Dywedodd Shan Davies o Bartneriaeth Chwaraeon Llanidloes a'r Cylch: "Mae cyllid o ffynonellau fel Harper yn amhrisiadwy ac mae'n ein galluogi i barhau i gefnogi'r gymuned leol i gadw'n heini a rhoi'r cyfleusterau a'r offer iddynt wneud hynny."

Dywedodd Ian Brown Llanidloes Dial-a-Ride: "Mae rhoddion yn bwysig iawn i'r cynllun er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i fod yn hyfyw.  Sefydlwyd y gwasanaeth i roi ymdeimlad o ryddid i aelodau. Mae wedi bod yn gyfnod anodd i'r henoed ond mae'r gwasanaeth yn caniatáu iddynt gymryd camau cadarnhaol tuag at normalrwydd."