gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Dirwy am fethu ynysu ar ôl dychwelyd o wyliau yn Sbaen

Image of a gavel

10 Chwefror 2022

Image of a gavel
Mae preswylwyr Powys yn cael eu hannog i ddilyn rheolau coronafeirws ar gyfer teithio rhyngwladol yn ôl ac ymlaen i Gymru er mwyn lleihau'r risg y bydd yn lledaenu, meddai'r cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi'r cyngor ar ôl i breswylydd o ogledd Powys gael ei erlyn am fethu ag ynysu ar ôl dychwelyd i'r DU ar ôl gwyliau yn Sbaen fis Awst diwethaf.

Ar yr adeg y dychwelodd y preswylydd o'i wyliau, roedd Sbaen yn wlad a oedd wedi'i rhestru ar y rhestr Ambr ac roedd deddfwriaeth ar y pryd yn ei gwneud yn ofynnol iddynt dreulio cyfnod cwarantîn gartref ar ôl dychwelyd am 10 diwrnod yn unol ag Adran 7 o Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020.

Derbyniodd y preswylydd, a wrthododd hunanynysu, hysbysiad cosb benodedig gan Heddlu Dyfed Powys ond ni wnaeth ei dalu.

Cafodd y preswylydd ei erlyn oherwydd iddo fethu â thalu'r hysbysiad cosb benodedig fel rhan o'r camau cydweithredol a gymerwyd gan Gyngor Sir Powys, Heddlu Dyfed Powys a'r Tîm Teithwyr sy'n Cyrraedd wedi'i leoli yng Nghaerdydd.

Plediodd y preswylydd yn euog yn Llysoedd y Gyfraith Llanelli ddydd Gwener, 4 Chwefror a chafodd ddirwy o £1,600 a gorchmynnwyd iddo dalu costau o £90 a gordal o £160.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, yr Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Llywodraethu a Rheoleiddio Corfforaethol:  "Mae gwaith y swyddogion ac eraill, sy'n ymwneud â chyflawni'r swyddogaethau, o dan reoliadau Covid yn bwysig iawn er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.  Nid yw Covid wedi diflannu.

"Mae'r achos hwn yn dangos y pwysigrwydd o feddwl am bobl eraill ac ynysu yn ôl yr angen i ddiogelu pob aelod o'r cyhoedd."