gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cyfnod ymgynghori'n agor ar drefniadau derbyn i ysgolion a mapiau dalgylchoedd

School children running

16 Chwefror 2022

School children running
Cyhoeddwyd fod y cyfnod ymgynghori ar drefniadau derbyn i ysgolion a mapiau dalgylchoedd Cyngor Sir Powys wedi cychwyn.

Mae'r cyngor yn ymgynghori ar Wybodaeth a Threfniadau Derbyn 2023/24 ar gyfer Blynyddoedd Cynnar ac ysgolion cynradd ac uwchradd yn unol â Chod Derbyniadau Llywodraeth Cymru.

Mae hefyd yn ymgynghori ar fapiau dalgylchoedd sy'n nodi lle mae ysgol gynradd ac uwchradd agosaf dysgwr.  Bydd y cyngor yn defnyddio'r mapiau hyn wrth ystyried ceisiadau dan y polisi cludiant o'r cartref i'r ysgol.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet dros Addysg ac Eiddo: "Mae'r llyfryn Gwybodaeth a Threfniadau Derbyn yn ddogfen bwysig i rieni pan ddaw'r amser iddynt wneud cais am le i'w plentyn un ai mewn lleoliad blynyddoedd cynnar, ysgol gynradd neu ysgol uwchradd.

"Mae'r llyfryn yn diffinio sut bydd y cyngor yn rhoi ei drefniadau derbyn ar waith wrth ystyried ceisiadau.  Er bod gan rieni'r hawl i ddatgan dewis o ysgol, bydd rhaid ystyried mapiau'r dalgylchoedd os yw'r ysgol honno'n llawn.

"Mae'n bwysig cael barn pobl sy'n byw yn y sir ar drefniadau derbyn 2023/24 a'r mapiau er mwyn gallu ystyried y sylwadau cyn cadarnhau'r dogfennau hyn.

Bydd y cyfnod ymgynghori ar y trefniadau derbyn yn cau dydd Mawrth, 1 Mawrth 2022 a bydd y cyfnod ymgynghori ar fapiau'r dalgylchoedd yn cau dydd Llun 14 Mawrth 2022.

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriadau hyn, ewch i www.powys.gov.uk a chwilio am Ymgynghoriad Cyhoeddus ar drefniadau derbyn mapiau dalgylchoedd ysgolion.