gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Safleoedd ailgylchu cymunedol - eu defnyddio'n gyfrifol neu dalu'r pris

Image showing contamination of the community recycling site (May 2022)

16 Chwefror 2022

Image showing contamination of the community recycling site (May 2022)
Mae defnydd anghyfrifol o safleoedd ailgylchu cymunedol yn dal i arwain at dunelli o ddeunydd yn mynd yn wastraff yn lle'i ailgylchu.

Gyda gwasanaeth casglu rheolaidd i bob aelwyd o fin y ffordd, 'does dim esgus dros adael sbwriel mewn safleoedd ailgylchu cymunedol lleol.  Mae'n amlwg fod rhai trigolion yn teimlo bod ganddynt hawl i lygru'r banciau ailgylchu gyda'u sbwriel yn hytrach na'i roi yn eu biniau ar olwynion neu fynd ag ef i un o'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff o'r Cartref.

"Mae'n frawychus pa fath o sbwriel sy'n cael ei adael yn rhai o'n safleoedd ailgylchu cymunedol," esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet dros Wastraff ac Ailgylchu.  "'Sdim parch gan rai o'n trigolion ni sy'n dewis taflu eu gwastraff yn y cyfleusterau ailgylchu cymunedol hyn.

"Tipio anghyfreithlon yw'r math hwn o lygredd ac nid yn unig mae'n rhaid i'n staff ni druan fynd trwy'r sbwriel a'i sortio â llaw, ond hefyd mae'n golygu bod y proseswyr ailgylchu'n gwrthod popeth sydd yn y banc.  Mae ymddygiad hunanol rhai pobl anghyfrifol yn wastraff amser ac ymdrech pawb arall ac yn golygu bod deunydd yn mynd yn wastraff heb fod angen.

"Roedd y deunydd llygredig a gafwyd mewn llwyth diweddar o gardbord a gasglwyd o fanciau ailgylchu cymunedol Llanfair-ym-Muallt, Y Gelli Gandryll, Aberhonddu a Llangynidr yn warthus.  Ymysg yr eitemau yno oedd dillad, esgidiau, matiau newid cewynnau, polystyren, tapiau VHS, offer trydanol, bagiau plastig, caniau .... a llawer mwy.

"Yn ffodus i ni (ond nid gymaint i'r rhai euog) roedd llawer o dystiolaeth o enwau a chyfeiriadau o fewn y sachau sbwriel a gallan nhw nawr ddisgwyl derbyn hysbysiad cosb benodedig a rhybudd unrhyw ddiwrnod."

Rydym yn annog aelodau'r cyhoedd i roi gwybod am unrhyw achosion o lygru y byddan nhw'n ei weld neu ganfod yn ein safleoedd ailgylchu cymunedol.  Bydd hyn, ynghyd â'r CCTV sydd yn nifer o'r safleoedd, yn ein helpu ni ddal a cheryddu troseddwyr.  Gall unigolion sy'n euog o adael sbwriel yn fwriadol yn y banciau ailgylchu ddisgwyl derbyn hysbysiad cosb benodedig.