gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cynlluniau ar gyfer caeau 3G yng nghanolfannau chwaraeon Powys

3G football pitch

17 Chwefror 2022

3G football pitch
Mae cynlluniau ar y gweill i osod caeau 3G newydd yng nghanolfannau chwaraeon yng ngogledd Powys, yn ôl y cyngor sir a'i bartneriaid hamdden.

Mae Cyngor Sir Powys a Freedom Leisure am osod y caeau newydd yng Nghanolfan Chwaraeon Llanfair Caereinion a Chanolfan Chwaraeon Llanfyllin yn lle'r hen gaeau.  Byddai'r caeau 3G yn addas ar gyfer pêl-droed, hoci a nifer o gampau awyr agored eraill.

Byddai'r cynlluniau hefyd yn cynnwys gosod goleuadau newydd sy'n arbed ynni.

Bydd cais cynllunio'n cael ei gyflwyno a bydd y broses tendro'n cychwyn yn fuan.  Os bydd yn cael sêl bendith, fe allai'r gwaith fynd ymlaen yn yr haf.

Mae'r cynlluniau hyn ar gyfer y ddau gae newydd yn dilyn y buddsoddiad diweddar yn Llanidloes lle welwyd y cyngor yn gosod cae 3G newydd sbon yng nghanolfan chwaraeon y dref, sydd bellach yn cael ei reoli gan Freedom Leisure.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet dros Bobl Ifanc a Diwylliant: "Rwy wrth fy modd ein bod ni'n gweithio gyda Freedom Leisure ac yn awyddus i osod caeau 3G yn y canolfannau chwaraeon yn Llanfair Caereinion a Llanfyllin.

"Os bydd y datblygiadau hyn yn mynd ymlaen, nid yn unig y bydd yn dangos ymrwymiad i ddarparu cyfleusterau hamdden cynhwysol, hygyrch o ansawdd uchel i holl gymunedau Powys, ond bydd yn enghraifft wych arall o waith partneriaeth rhwng y cyngor a Freedom Leisure."

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet dros Addysg ac Eiddo: "Un o amcanion y Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella hawliau a phrofiadau dysgwyr.  Rydym wedi dechrau'r daith i wella hawliau a phrofiadau dysgwyr yn Llanfair Caereinion a Llanfyllin trwy greu ysgolion pob oed yn y ddwy dref.

"Bydd y caeau newydd hyn yn gwella cyfleusterau yn y ddau ganolfan ac yn helpu'r cyngor i ddiwallu'r nod hwn.  Nid yn unig y bydd aelodau'r gymuned yn gallu elwa o'r cyfleusterau a'r caeau newydd hyn, ond byddant hefyd yn helpu dysgwyr i wella'u sgiliau chwaraeon a'u lles."

Dywedodd Gwyn Owen, Rheolwr Ardal Freedom Leisure ym Mhowys: "Fe allai'r caeau 3G newydd hyn fod yn fuddiol iawn i'n cwsmeriaid yn Llanfair Caereinion a Llanfyllin a'u helpu i gadw mor actif ac iach â phosibl.  Byddai'r caeau hyn yn annog pawb i fwynhau gweithgareddau yn yr awyr agored."

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Jones, sy'n Aelod dros ardal Llanfair Caereinion: "O'r diwedd, dyma newyddion gwych i nifer o grwpiau chwaraeon yn ein cymuned.  Byddai'r cae 3G newydd yn adnodd gwych i Ysgol Bro Caereinion gan alluogi dysgwyr i wneud yn fawr o'u potensial yn y byd chwaraeon.  Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb sy'n gweithio'n galed i wneud i hyn ddigwydd."

Dywedodd y Cynghorydd Peter Lewis, Aelod dros ardal Llanfyllin: "Dyma newyddion gwych i Lanfyllin.  Byddai'r cae 3G o fudd enfawr i Ysgol Llanfyllin a'r holl grwpiau chwaraeon sy'n defnyddio'r ganolfan hamdden, ond hefyd yn ei wneud yn fwy hwylus i grwpiau yn y cyffiniau i allu defnyddio cyfleusterau pob tywydd yn Llanfyllin."