gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Ysgolion ar gau

Storm

17 Chwefror 2022

Storm
Bydd ysgolion a darpariaeth addysgiadol y blynyddoedd cynnar Powys ar gau yfory (18.2.22) oherwydd y rhagolygon ar gyfer gwyntoedd cryfion ar hyd y sir.

Yn ystod y dydd, gallai'r gwyntoedd hynny gyrraedd rhwng 60 - 70 milltir yr awr, gydag hyrddiadau cryfach fyth. Mae gwybodaeth wedi'n cyrraedd gan sefydliadau megis Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Dywydd a Chyfoeth Naturiol Cymru bod yr amodau o ganlyniad i'r tywydd yn debygol o achosi difrod sylweddol i adeiladau, gan wneud teithio'n beryglus.

Nid ydym am gymryd risgiau di-angen o ran diogelwch plant, pobl ifanc a staff.  Bydd disgyblion yn medru parhau gyda'u dysgu ar lein, gydag ysgolion yn gosod tasgau pwrpasol ar gyfer 18.2.22.

Cadwch yn ddiogel os gwelwch yn dda.