gwelededd ddewislen symudol Toggle

Canmol ymdrechion drwy'r storm

Flooding 2022

21 Chwefror 2022

Flooding 2022
Cafodd staff priffyrdd Cyngor Sir Powys eu canmol am eu gwaith yn helpu i glirio'r difrod a achoswyd gan Stormydd Eunice a Franklin.

Gwnaeth Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, y Cynghorydd Heulwen Hulme ganmol staff am y gwaith caled yn gwarchod eiddo, busnesau a defnyddwyr ffordd ar ôl i wyntoedd uchel a glaw trwm fwrw'r sir.

"Unwaith eto roedd staff Powys ar flaen y gad yn delio ag effaith nid yn unig un storm difrifol ond dau yn taro'r sir. Yn gyntaf, cyrhaeddodd Storm Eunice â gwyntoedd cryf iawn a glaw trwm yn hyrddio ledled y sir gan adael difrod a llifogydd yn ei sgil.

"Cyn i'r dyfroedd gael cyfle i gilio, cyrhaeddodd Storm Franklin â glaw trwm a rhagor o wyntoedd cryf, gan arwain at record o ran lefelau llifogydd a osodwyd gan Storm Dennis. Roedd criwiau ledled Powys wrthi'n delio â choed wedi dymchwel, ffyrdd dan lifogydd a difrod i eiddo.

"Unwaith yn rhagor, roedd ymateb ein staff yn anhygoel, a diolch yn fawr iawn iddyn nhw i gyd. Cydnabyddwn eu gwaith da i'r cyngor,"  ychwanegodd.