gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Sgamiwr yn gofyn am daliad o £100 dros y ffôn oddi wrth bensiynwr

An elderly man making a credit card payment

21 Chwefror 2022

An elderly man making a credit card payment
Gofynnodd sgamiwr i bensiynwr ym Mhowys dalu £100 dros y ffôn, fel ei fod yn gallu derbyn ad-daliad £6,000 ar Dreth y Cyngor.

Dyma'r diweddaraf ymhlith sawl ymgais o dwyllo preswylwyr yn ariannol a ddaeth i sylw'r cyngor sir dros yr wythnosau diweddar.

Nid staff Cyngor Sir Powys sy'n gwneud y galwadau hyn ac ni ddylai unrhyw un sy'n cael galwad o'r fath roi unrhyw fanylion personol nac ariannol. Ac ni ddylech wneud unrhyw fath o daliad dros y ffôn.

Os ydych chi'n amau, mae'n bosibl i breswylwyr wirio gyda'r cyngor i weld a yw galwad am Dreth y Cyngor yn ddilys.

Os ydych yn derbyn galwad annisgwyl:

  • Peidiwch â rhoi'ch manylion personol allan
  • Peidiwch â datgelu eich manylion banc
  • Peidiwch â dweud eich bod yn byw ar eich pen eich hun

Gallwch roi gwybod am ddwyll neu seibrdroseddu i Action Fraud ar-lein ar unrhyw adeg: https://www.actionfraud.police.uk/reporting-fraud-and-cyber-crime

Neu drwy ffonio 0300 123 2040, dydd Llun i ddydd Gwener, 8am - 8pm.

Os ydych chi neu rywun arall mewn perygl neu risg o niwed di-oed ffoniwch 999.

Gall preswylwyr Powys sy'n dewis mynd yn ddi-bapur gyda Threth y Cyngor hefyd wirio statws eu cyfrif ar-lein ar unrhyw adeg. Mae rhagor o wybodaeth am yr opsiwn hwn ar gael ar wefan y cyngor: https://cy.powys.gov.uk/dibapur