gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Sychlanhawyr Barnum

Image of clothes of clothes hangers

22 Chwefror 2022

Image of clothes of clothes hangers
Mae gan gwsmeriaid sychlanhawyr o Aberhonddu a daeth â'r busnes i ben yr haf diwethaf tan ddiwedd y mis nesaf i gasglu eu heitemau oddi wrth Gyngor Sir Powys neu byddant yn cael eu trosglwyddo i elusen.

Roedd gan Sychlanhawyr Barnum nifer o ddillad ac eitemau eraill oedd heb eu casglu gan gwsmeriaid cyn iddo gau ei ddrysau am y tro olaf ym mis Mehefin 2021.

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor wedi bod yn storio'r eitemau oedd heb eu casglu dros dro dros y misoedd diwethaf ac maen nhw wedi gwneud eu gorau glas i gysylltu â chwsmeriaid fel eu bod yn gallu eu casglu.

Fodd bynnag, mae nifer o eitemau sydd dal heb gael eu casglu.

Felly, mae'r cyngor yn rhoi tan ddydd Iau, 31 Mawrth i'r cwsmeriaid hynny gasglu eu heitemau. Bydd unrhyw eitemau sydd ddim yn cael eu casglu erbyn y dyddiad cau yn cael eu rhoi i elusen.

Dylai unrhyw gwsmeriaid oedd ag eitemau yn Sychlanhawyr Barnum ac sy'n dymuno eu hawlio cysylltu â Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor ar 01874 623420.