gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Lefelau algâu gwyrddlas yn gostwng yn Llyn Clywedog

Image of Clywedog

22 Chwefror 2022

Image of Clywedog
Mae wedi cael ei gadarnhau bod lefelau algâu gwyrddlas mewn cronfa ddŵr yng ngogledd Powys wedi gostwng islaw'r trothwy rhybuddio.

Canfuwyd yr algâu yng ngronfa ddŵr Llyn Clywedog ger Llanidloes mis Tachwedd diwethaf ac arweiniodd at gyfyngu gweithgareddau yn y gronfa ddŵr, yn enwedig lle roedd trochi yn y dŵr yn debygol. 

Bu Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro Cronfa Ddŵr Llyn Clywedog yn rheolaidd ers y gwelwyd yr algâu.  Mae'r ddau sampl wythnosol olaf a gymerwyd o'r gronfa ddŵr yn is na'r trothwy rhybuddio.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi hysbysu perchnogion safleoedd Hafren Dyfrdwy bod y blŵm algâu gwyrddlas wedi gostwng.

Mae Hafren Dyfrdwy wedi rhoi gwybod i'r rhai sy'n gweithredu ar y dŵr (hwylio, chwaraeon dŵr a physgota), a'r tirfeddianwyr cyfagos ac ymwelwyr bod y lefelau algaidd wedi gostwng.

Mae'r crynhoad o algâu gwyrddlas yng ngronfa ddŵr Llyn Clywedog yn digwydd yn naturiol o bryd i'w gilydd yn ystod tywydd cynnes.  Mae'n bosibl y gallai'r algâu gwyrddlas ddychwelyd eto.

  • I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chyngor Sir Powys ar 01597 827 467.
  • Os oes gennych unrhyw bryderon iechyd, cysylltwch â'ch meddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.
  • I roi gwybod am unrhyw arwyddion pellach o algâu gwyrddlas, ffoniwch Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000, 24 awr y dydd.