gwelededd ddewislen symudol Toggle

Mae pobl ifanc yn ardal Llanandras a Thref-y-clawdd angen eich help!

Image of teenage boy blue background

23/02/2022

Image of teenage boy blue background
A allech chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ifanc ym Mhowys sydd angen cefnogaeth nawr fwy nag erioed? 

Rydym angen i westeiwyr llety â chymorth i ddarparu ystafell wely sbâr ar frys, a mentora pobl ifanc rhwng 16-25 mlwydd oed ym Mhowys, sydd wedi bod mewn gofal maeth yn flaenorol neu mewn perygl o fod yn ddigartref. 

Rydym yn chwilio am westeiwyr o hyd, ond rydym angen gwesteiwyr yn ardal Llanandras a Thref-y-clawddl yn benodol i alluogi i'n hunigolyn ifanc i barhau i fyw yn eu cymuned, mynychu eu hysgol a gweithgareddau chwaraeon lleol. A allech chi neu rywun rydych yn ei adnabod helpu? 

Byddwch yn derbyn gwobr ariannol, hyfforddiant a chefnogaeth -a'r boddhad o wneud gwahaniaeth i fywydau pobl a fyddai'n wynebu digartrefedd fel arall. 

Dywedodd y Cyng. Rachel Powell, Aelod o'r Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Wasanaethau Plant: "Trwy ddod yn westeiwr llety â chymorth fe fyddwch yn gwneud cyfraniad arwyddocaol tuag at fywyd unigolyn ifanc, gyda'ch cefnogaeth barhaus, ynghyd â chreu synnwyr o berthyn, er mwyn iddynt ennill hyder a sgiliau pwysig mewn bywyd ar gyfer eu dyfodol. 

"Felly, rwyf yn galw ar bobl Powys, yn enwedig yn ardal Llanandras a Thref-y-clawdd i gefnogi'r bobl ifanc yn eich cymuned sydd wedi bod mewn gofal maeth yn flaenorol ac a allai fod mewn perygl o ddod yn ddigartref. 

Cysylltwch â'n tîm, os hoffech fanteisio ar y cyfle gwerth chweil hwn." 

Am ragor o wybodaeth a sut i ymgeisio, cysylltwch â'r tîm ar 01597 827325 neu anfonwch e-bost at supported.lodgings@powys.gov.uk 

Gellir cynnal y broses ymgeisio a chymeradwyo o fewn y canllawiau covid-19 presennol.