gwelededd ddewislen symudol Toggle

Mae angen gofalwyr maeth i ofalu am blant mewn argyfyngau

Young girls foster care

23/02/2022

Young girls foster care
A allech chi gefnogi plant a phobl ifanc sydd angen gofal maeth dros dro ar frys? 

Mae tîm maethu eich awdurdod lleol yn chwilio am ofalwyr maeth ar draws Powys, ond yn chwilio'n benodol am ofalwyr maeth brys. 

Trwy ddod yn ofalwr maeth brys, fe fyddwch yn helpu plant a phobl ifanc lleol sydd angen rhywun i wrando arnynt, rhywun i'w caru a rhywle i alw'n gartref am gyfnod byr o amser. 

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod o'r Cabinet dros Wasanaethau Plant: "Gall sefyllfaoedd godi'n gyflym lle mae plentyn angen gofal a chefnogaeth ddi-oed, felly maen nhw angen gofalwyr maeth a all eu croesawu i'w cartrefi. Gall hyn fod heb ei gynllunio ac ar fyr rybudd er mwyn cynnig y cysur sydd ei angen arnynt. 

"Mae nifer o resymau pam mae plant a phobl ifanc angen lleoliadau brys, a gall fod yn amser gofidus iawn a llawn straen iddynt, felly os oes gennych chi'r hyn sydd ei angen i'w cefnogi hwy a gwneud gwahaniaeth, rwyf yn eich annog i ddod i gysylltiad." 

Fe fyddwn yno i'ch cefnogi pob cam o'r ffordd gyda'r holl gefnogaeth ac arbenigedd sydd ei angen arnoch. Fe fyddwch yn derbyn cefnogaeth 24/7 ynghyd â lwfans ariannol hael, gan gynnwys £100 y nos ar gyfer lleoliadau brys. 

Os oes gennych ddiddordeb a'ch bod eisiau gwybod mwy, ffoniwch ein tîm cyfeillgar ar 0800 22 30 627 neu anfonwch e-bost at fostering@powys.gov.uk neu edrychwch ar www.powys.fosterwales.gov.wales