gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Y Cabinet i drafod achos amlinellol strategol ar gyfer ysgol gynradd newydd

Image of Transforming Education words and its branding

2 Mawrth 2022

Image of Transforming Education words and its branding
Gall gynlluniau cyffrous i drawsnewid addysg i ddysgwyr yn ne Powys fynd gam yn nes wythnos nesaf os bydd y Cabinet yn rhoi sêl bendith i gyflwyno cynlluniau i Lywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu adeiladu ysgol gynradd ddwy ffrwd newydd ar gost o £10.2m yn lle'r adeilad presennol yn Ysgol Gynradd Pontsenni, gyda lle i 150 o ddisgyblion.

Mae'r cyngor wedi llunio Achos Amlinellol Strategol i'r cynlluniau a fydd yn cael eu trafod gan y Cabinet ddydd Mawrth, 8 Mawrth.

Bydd y buddsoddiad hwn yn helpu'r cyngor wireddu ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, sef strategaeth uchelgeisiol dros 10 mlynedd a gafodd ei chymeradwyo yn 2020.

Bydd y Cabinet yn cael clywed y bydd angen £10.2m i adeiladu'r ysgol newydd, gyda 65% o'r arian yn dod o Raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru (hen Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif).  Y cyngor fyddai'n ariannu'r 35% sy'n weddill.

Os bydd y Cabinet yn cymeradwyo'r Achos Amlinellol Strategol, bydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet dros Addysg: "Nid yw adeiladau presennol Ysgol Gynradd Pontsenni'n addas i ateb anghenion cwricwlwm yr 21ain Ganrif nac anghenion llesiant disgyblion.

"Fel rhan o Weledigaeth 2025, rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau o'r radd orau.  Yn ein barn ni, nid yn unig y bydd y cynlluniau ar gyfer ysgol gynradd newydd Pontsenni'n dangos yr ymrwymiad hwn ond byddwn yn darparu cyfleusterau haeddiannol i'r plant.

"Os bydd y Cabinet a Llywodraeth Cymru'n cymeradwyo'r Achos Amlinellol Strategol, bydd yn fuddsoddiad sylweddol arall yn ein seilwaith ysgolion."

Am fwy o wybodaeth ar Drawsnewid Addysg ym Mhowys, ewch i Trawsnewid Addysg