Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Atebion Busnes Calon Cymru

 

 

HWBS logo welsh

Mae Atebion Busnes Calon Cymru (HWBS) yn cynnig
mynediad i ystod o wasanaethau a ddarperir gan
Gyngor Sir Powys i sefydliadau

Gallwch ddewis o amrywiaeth o atebion busnes
 sydd o ansawdd uchel , yn werth am arian  ac y gellir eu
teilwra i'ch anghenion. Rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i
;feithrin perthynas gref gyda chi i gyflawni eich nodau.

 

 

• Eich rheolwr cyfrif unigol

• Staff profiadol sydd wedi'u hyfforddi

• Corff sydd wedi'i sefydlu

• Cyflwyno gwasanaeth proffesiynol

• Amserol, cywir ac effeithiol

• Yn Canolbwyntio ar y Cwsmer

• Diogelu data, cyfrinachedd a chydymffurfiaeth o ran TGCh

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu