gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Cynllun Teithio Llesol Cwm Elan i ail-agor yn fuan

Image of a cycle path sign

3 Mawrth 2022

Image of a cycle path sign
Fel rhan o'r llwybrau teithio llesol yng nghanol Powys, bydd y llwybr rhwng Cwmdeuddwr a phentref Elan, sydd wedi'i wella'n sylweddol, yn ail-agor i bawb cyn diwedd mis Mawrth.

Yn ogystal â gwella wyneb y llwybr sy'n cael ei rannu gan gerddwyr a beicwyr, mae'r llwybr hefyd wedi cael ei drwsio, lledu pontydd a bylchau gatiau, ategu'r cloddiau a chreu mannau croesi mwy diogel i gerddwyr a beicwyr.

Bydd tynnu rhwystrau a gosod cyfarwyddiadau i adael y gatiau sy'n croesi'r llwybr ar agor (oni bai bod angen i dirfeddiannwr gael mynediad i'r caeau cyfagos er mwyn symud stoc neu beiriannau) yn sicrhau bod y llwybr yn gyfleus i bawb, gan gynnwys y rhai sy'n defnyddio beiciau sydd wedi'u haddasu, beiciau a threlars sy'n tynnu plant bach, a chadeiriau gwthio.

"Mae gwella'r llwybr poblogaidd hwn wedi sicrhau fod blaenoriaeth i'r rhai sy'n defnyddio'r llwybr," esboniodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys dros Briffyrdd.

"Mae hyn yn golygu bod y llwybr yn hwylus i bawb, heb unrhyw rwystrau, gyda wyneb gwastad fydd yn ei wneud yn haws i gerdded, rhedeg, seiclo, defnyddio sgŵter neu wthio cadeiriau.

"Bydd marciau lliw ar y tir yn dangos lle bydd y llwybr yn croesi cyffordd neu'n nesu at berygl, a bydd arwyddion ar hyd y llwybr yn atgoffa pawb i barchu defnyddwyr eraill ac i fod yn ymwybodol o draffig yn croesi'r llwybr."

Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw gwneud Cymru'n genedl sy'n cerdded a beicio.  Trwy gyflwyno a gwella llwybrau teithio llesol ar draws y sir, rydym yn ceisio ei wneud yn bosibl i bawb wneud teithiau byr mewn modd corfforol, megis cerdded neu seiclo.  Yn dilyn gwaith ymgysylltu â chymunedau lleol, cafodd arian ei sicrhau Hydref diwethaf wrth Lywodraeth Cymru i wella llwybr teithio llesol Cwm Elan.