SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwasanaethau Talu Cyflogau

 

Rydym eisoes yn talu dros 10, 500Rydym yn gallu cynnig gwasanaethau talu cyflogau effeithiol, cywir a dibynadwy.

 

Mae ein gwasanaethau wedi'u teilwra i'ch anghenion a gallant gynnwys:

 • Taliadau cywir ac ar amser
 • Cyngor wedi'i gyflwyno gan dîm talu cyflogau profiadol a chymwys
 • Cyngor a chyfarwyddyd ar arfer gorau recriwtio mwy diogel
 • Gweinyddu recriwtio a chontractau
 • Gwneud ffeiliau wrth gefn o ddata yn ddiogel oddi ar safle
 • Prosesau a gweithrediadau ar-lein ac wedi'u hawtomeiddio
 • Gweinyddu gwyliau ar-lein
 • Meithrin gweithlu pwrpasol, cysoni ac adroddiadau diweddaru blynyddol
 • Cyfrifoldebau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) ar-lein i Gyflogwyr gan gynnwys adroddiadau gwybodaeth
 • Amser Real electronig
 • Asesiadau a phrosesau awto-gofrestriadau pensiynau

Rydym yn gallu cynnig gwasanaethau talu cyflogau effeithiol, cywir a dibynadwy. Mae ein gwasanaethau wedi'u teilwra i'ch anghenion a gallant gynnwys:

 • Taliadau cywir ac ar amser
 • Cyngor wedi'i gyflwyno gan dîm talu cyflogau profiadol a chymwys
 • Cyngor a chyfarwyddyd ar arfer gorau recriwtio mwy diogel
 • Gweinyddu recriwtio a chontractau
 • Gwneud ffeiliau wrth gefn o ddata yn ddiogel oddi ar safle
 • Prosesau a gweithrediadau ar-lein ac wedi'u hawtomeiddio
 • Gweinyddu gwyliau ar-lein
 • Meithrin gweithlu pwrpasol, cysoni ac adroddiadau diweddaru blynyddol
 • Cyfrifoldebau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) ar-lein i Gyflogwyr gan gynnwys adroddiadau gwybodaeth
 • Amser Real electronig
 • Asesiadau a phrosesau awto-gofrestriadau pensiynau

Rydym eisoes yn talu dros 10, 500

 


Cysylltwch â

 

Ebosthwbs@powys.gov.uk

Ffon: 01597 826024 (Sylwch fod y manylion cysylltu hyn ar gyfer ymholiadau Masnachol yn unig. Os oes gennych ymholiad ac am gysylltu â Thîm Cyflogres Powys, ffoniwch 01597 826485)

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu