gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Cyfarfodydd grŵp hunaneiriolaeth newydd yng ngogledd Powys

A woman in a motorised wheelchair pointing to her thought bubble

4 Mawrth 2020

A woman in a motorised wheelchair pointing to her thought bubble
Mae grwpiau hunaneiriolaeth newydd wedi cael eu sefydlu yn ardaloedd Y Drenewydd, Y Trallwng, Machynlleth a Chaersws gan yr elusen, Dewis, sy'n cyfarfod unwaith y mis dros Zoom.

Mae'r rhain yn agored i unrhyw un dros 18 mlwydd oed:

  • Sydd ag anabledd dysgu
  • Sydd ag anabledd corfforol
  • Sydd â nam ar y synhwyrau
  • Sy'n agored i niwed oherwydd eu hoedran
  • Sy'n ofalwr di-dal
  • Neu sydd ag angen wedi'i asesu (gan gynnwys awtistiaeth, ADHD, dementia neu niwed i'r ymennydd)

Mae hunaneiriolaeth yn golygu siarad dros eich hunan a rhoi gwybod i eraill sut rydych chi'n teimlo. Gall olygu gwybod eich hawliau a chael gwrandawiad hefyd.

Dyddiadau'r cyfarfodydd Zoom ar-lein yw:

  • Y Drenewydd, ail ddydd Mercher o bob mis, 4.30-6pm
  • Y Trallwng, dydd Iau cyntaf o bob mis, 5.30-7pm
  • Machynlleth, y pedwerydd dydd Gwener o bob mis, 4-5.30pm
  • Caersws, y trydydd dydd Mercher o bob mis, 6.15-7.30pm

Am ragor o wybodaeth ac i gael mynediad at ddolenni, hunaniaethau a chodau pasio Zoom, edrychwch ar wefan Dewis: https://www.dewiscil.org.uk/advocacy-groups

I gael help i ymuno â chyfarfod neu unrhyw wybodaeth ychwanegol, ffoniwch Nicola yn Dewis ar 01443 827930, estyniad 31, neu anfonwch e-bost at: nicola.benney@dewiscil.org.uk

Ariannwyd y gwasanaeth hwn gan Gyngor Sir Powys.