Atebion Busnes Calon Cymru - Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

 

7 Welsh councils and over 200 UK organisations already use our DBS serviceRydym yn gorff ymbarél sefydledig a chofrestredig gyda Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a gallwn brosesu eich archwiliadau DBS yn electronig, beth bynnag fo maint eich sefydliad.

Gall ein tîm ymroddedig a phrofiadol brosesu a monitro ceisiadau DBS gan gynnig cefnogaeth a chyngor arbenigol, i'ch helpu i wneud penderfyniadau recriwtio mwy diogel. Mae ein gwasanaeth yn cynnwys: 

  • Archwiliadau DBS Safonol: 90% wedi'u dychwelyd o fewn 48 awr
  • Archwiliadau DBS Uwch: 90% wedi'u dychwelyd o fewn 5-7 diwrnod gwaith
  • Archwiliadau sylfaenol
  • Archwiliadau Adnabod (ID) allanol
  • System ar-lein diogel y gellir ei harchwilio gan ostwng gwallau, costau ac oedi
  • Canlyniadau, hysbysiadau a nodiadau atgoffa wedi'u hawtomeiddio 

Ceisiadau ac olrhain trywydd DBS

 


Cysylltwch â

 

Ebosthwbs@powys.gov.uk

Ffon: 01597 826024 (Sylwch fod y manylion cysylltu hyn ar gyfer ymholiadau Masnachol yn unig. Os oes gennych ymholiad ac am gysylltu â Thîm Cyflogres Powys, ffoniwch 01597 826485)

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu