1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Trawsnewid a Rheoli Prosiectau

 

Gall ein tîm ymroddedig wella effeithiolrwydd gan eich cynorthwyo i gyflwyno mwy gyda'r un adnoddau neu lai.

Byddwn yn adolygu ein systemau a phrosesau presennol gan argymell ffyrdd newydd llai drud o weithio, lle bo hynny'n briodol, i greu gwasanaeth mwy effeithiol sy'n werth am arian. Mae ein gwasanaeth yn cynnwys:

  • Cefnogi newid datblygiadol a thrawsnewidiol
  • Defnyddio methodolegau gwella gwasanaeth i gyflawni arolygon gwasanaeth llawn o ddechrau'r broses hyd at y diwedd
  • Rheoli prosiectau o'r camau cynllunio i gyflwyno prosiectau

Transformation and Project Management

 


 

Cysylltwch â

 

Ebosthwbs@powys.gov.uk

Ffon: 01597 826024

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu