Atebion Busnes Calon Cymru - Ymchwilio i dwyll

HWBS Counter FraudRydym yn cyflwyno gwasanaeth atal, canfod ac archwilio twyll cadarn a gwydn i'r sector cyhoeddus a darparwyr tai cymdeithasol ar draws pob math o dwyll corfforaethol a gweithgareddau gwallau.

Gall ein tîm greu arbedion a allai ddarparu ar gyfer cost y gwasanaeth gan ddenu refeniw ychwanegol i chi hefyd. Gallwn cynnig cefnogaeth gyda phob maes o fewn gwasanaethau gwrth-dwyll, gan gynnwys:

  • Archwilio ac erlyn
  • Hyfforddiant gwrth-dwyll
  • Archwiliadau twyll, archwiliadau iechyd a gwaith atal
  • Ymgynghoriaeth a pholisïau twyll

 


Cysylltwch â

 

Ebosthwbs@powys.gov.uk

Ffon: 01597 826024 (Sylwch fod y manylion cysylltu hyn ar gyfer ymholiadau Masnachol yn unig. Os oes gennych ymholiad ac am gysylltu â Thîm Cyflogres Powys, ffoniwch 01597 826485)

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu