gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Trwydded amgylcheddol cyfleusterau crynhoi Gogledd Powys.

Image of Powys County Council's logo

15 Mawrth 2022

Image of Powys County Council's logo
Gall Cyngor Sir Powys gadarnhau iddo dderbyn y newyddion siomedig a rhwystredig bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwrthod trwydded amgylcheddol ar gyfer cyfleusterau crynhoi Gogledd Powys yn Abermiwl, a hynny'n annisgwyl iawn.

Cafodd y cais am drwydded ei arolygu gan yr ymgynghorwyr allanol WRAP (Rhaglen Weithredu'r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau) a SLR Consulting fel rhan o Raglen Newid Gydweithredol Llywodraeth Cymru.  Bu'r broses o wneud cais am drwydded i'r safle newydd yn un hirfaith, gan gynnwys ymgynghori manwl â'r cyhoedd a chyfnewid llawer iawn o wybodaeth dechnegol rhwng y cyngor a Chyfoeth Naturiol Cymru.

"Nid yn unig y mae'n benderfyniad siomedig iawn, ond mae hefyd yn annisgwyl a chawsom glywed y newyddion bore 'ma heb unrhyw rybudd o flaen llaw", esboniodd Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Gweithredol yr Economi a'r Amgylchedd.

"Trwy gydol y broses, rydym wedi ymateb i bob cais gan Gyfoeth Naturiol Cymru am wybodaeth bellach.  Mae hefyd yn siomedig nodi nad yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gweithio'n adeiladol gyda Chyngor Sir Powys a'i ymgynghorwyr arbenigol cyn dod i'r penderfyniad hwn.

"Rydym yn cytuno'n llwyr fod gweithio'n ddiogel ar y safle'n holl bwysig ac roeddem wrthi'n paratoi manylion ychwanegol ar gyfer mesurau i liniaru ac atal tân yn unol â'r canllawiau diweddaraf.  Digon hawdd fyddai datrys y pryderon a'r cwestiynau a godwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac nid ydym yn deall y rhesymeg wrth wraidd y penderfyniad sydd yn hollol ddiwerth ac yn erbyn ein dyletswydd statudol i gynyddu cyfraddau ailgylchu.

'Does dim dwywaith bod modd defnyddio'r safle'n ddiogel ac yn llwyddiannus ar gyfer ailgylchu ac y byddwn yn derbyn trwydded maes o law.  Byddwn felly'n apelio yn erbyn y penderfyniad hwn."