Atebion Busnes Calon Cymru - Incwm a Dyfarniadau

Oherwydd y sefyllfa bresennol Covid-19, mae Incwm a Dyfarniadau Cyngor Sir Powys wedi sefydlu rhif ffôn penodol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno siarad â chynghorydd sy'n gallu eu helpu gyda gostyngiadau trethi busnes a grantiau, gwybodaeth am fudd-daliadau, materion ariannol a chyngor ar ddyledion.  Bydd y rhif ffôn hwn ar gael o 9 - 1 bob dydd.
Y rhif yw: 01597 826345
Mae cymorth ariannol yn cael ei roi i fusnesau sy'n cael eu heffeithio gan gamau'r cyfnod atal byr.
Rydym yn aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru o ran manylion y cynlluniau a fydd yn cael eu rhoi ar waith.  Lle bo modd, bydd taliadau'n cael eu gwneud yn awtomatig. Gofynnir i fusnesau Powys beidio â chysylltu â'r cyngor sir ar hyn o bryd ond i roi amser i ni weithio ar y trefniadau.  Bydd y wybodaeth yn cael ei chyhoeddi cyn gynted ag y bydd ar gael.

Rydym yn cynnig ystod ddyfeisgar ac integredig o wasanaethau a thechnolegau cefnogi o ddechrau'r broses hyd at y diwedd a fydd yn helpu i gynyddu eich incwm a chefnogi cyflwyno gwasanaeth.HWBS-Income

Bydd ein timoedd ymroddedig yn gweithio'n ddeallus gyda chi i sicrhau eich bod yn derbyn y gwasanaeth gorau ac yn gallu cynghori ar faint o refeniw y gallwn ni eich helpu i'w greu.

Rydym yn cynnig deallusrwydd data a chefnogaeth gyda dadansoddi/prosesau/arolygon a reolir/ meddalwedd a data gan gynnwys: 

 • Prosesu adroddiadau credyd unigol/ mewn symiau mawr
 • Gwirio hunaniaeth (ID)
 • Treth y Cyngor a buddion/dyfarniadau
 • Bilio, casglu ac adfer dyledion
 • Arolygon gostyngiadau / eithriadau Treth y Cyngor
 • Arolygon yr Hawl i Brynu
 • Rheoli achosion
 • Canolbwynt data 

 


Cysylltwch â

 

Ebosthwbs@powys.gov.uk

Ffon: 01597 826024 (Sylwch fod y manylion cysylltu hyn ar gyfer ymholiadau Masnachol yn unig. Os oes gennych ymholiad ac am gysylltu â Thîm Cyflogres Powys, ffoniwch 01597 826485)

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

   

  Rhannwch y dudalen hon

  Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

  Argraffu

  Eicon argraffu