1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru

Incwm a Dyfarniadau

Rydym yn cynnig ystod ddyfeisgar ac integredig o wasanaethau a thechnolegau cefnogi o ddechrau'r broses hyd at y diwedd a fydd yn helpu i gynyddu eich incwm a chefnogi cyflwyno gwasanaeth.

Bydd ein timoedd ymroddedig yn gweithio'n ddeallus gyda chi i sicrhau eich bod yn derbyn y gwasanaeth gorau ac yn gallu cynghori ar faint o refeniw y gallwn ni eich helpu i'w greu.

Rydym yn cynnig deallusrwydd data a chefnogaeth gyda dadansoddi/prosesau/arolygon a reolir/ meddalwedd a data gan gynnwys: 

 • Prosesu adroddiadau credyd unigol/ mewn symiau mawr
 • Gwirio hunaniaeth (ID)
 • Treth y Cyngor a buddion/dyfarniadau
 • Bilio, casglu ac adfer dyledion
 • Arolygon gostyngiadau / eithriadau Treth y Cyngor
 • Arolygon yr Hawl i Brynu
 • Rheoli achosion
 • Canolbwynt data 

HWBS-Income

 


 

Cysylltwch â

 

Ebosthwbs@powys.gov.uk

Ffon: 01597 826024

 

 

   

  Rhannwch y dudalen hon

  Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

  Argraffu

  Eicon argraffu