Atebion Busnes Calon Cymru - Gwasanaethau Cwsmer

HWBS-CustomerMae gennym Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid sydd wedi'i sefydlu a gallwn helpu i reoli eich cysylltiadau trwy ystod o sianeli. Mae ein tîm proffesiynol ac arbennig o fedrus yn gallu cynnig y gwasanaeth sydd ei angen arnoch gan gynnwys:

 • Derbyn ac ymateb i gysylltiadau i weddu i ofynion unigol
 • Atebwyr galwadau sy'n siarad Cymraeg
 • Data a dadansoddiadau ar gysylltiadau gan gwmseriaid
 • Seilwaith i gefnogi sianeli mynediad lluosog
 • Proses sefydledig i fonitro a delio gyda chwynion a sylwadau gan gwsmeriaid

 


Cysylltwch â

 

Ebosthwbs@powys.gov.uk

Ffon: 01597 826024 (Sylwch fod y manylion cysylltu hyn ar gyfer ymholiadau Masnachol yn unig. Os oes gennych ymholiad ac am gysylltu â Thîm Cyflogres Powys, ffoniwch 01597 826485)

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

   

  Rhannwch y dudalen hon

  Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

  Argraffu

  Eicon argraffu