gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Diogelu Oedolion a Gweithdrefnau Cymru Gyfan

Darparwr Cwrs: Llwybrau Newydd

Hyfforddwr: Liam O'Sullivan

Nodau

I'ch galluogi chi i ymateb yn briodol i bryderon am ddiogelwch a lles oedolyn mewn perygl.

I sicrhau eich bod chi'n ymwybodol o brotocol a chanllawiau rhanbarthol.

Braslun:

 • Adolygiad o Weithdrefnau Diogelu Cymru
 • Dull o ddiogelu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn
 • trafod pryderon a gweithredoedd
 • Trothwy:  Atal neu ddiogelu?
 • Caniatâd a rhannu gwybodaeth
 • Dyletswydd i adrodd
 • Atal niwed a diffyg cydymffurfio (gan gynnwys cydymffurfiaeth gudd)
 • O bryderon i'r casgliad - bydd modd lleihau'r rhan hon yn sylweddol mewn amser i adolygiad syml
 • Bydd modd trafod nifer o senarios ymarferol trwy gydol y sesiwn i ddangos y pwyntiau dysgu.

Dyddiadau: Amser: 9.30am - 4.30pm

 • Ebrill 25 2022
 • Mai 23 2022
 • Mehefin 27  2022
 • Gorffennaf 25  2022
 • Medi 26  2022
 • Hydref 24 2022
 • Tachwedd 21 2022
 • Chwefror 13 2023
 • Mawrth 27 2023

Bydd disgwyl i bawb fod yn bresennol dros gyfrifiadur/gliniadur, llechen fawr, neu mewn grwpiau mewn ystafell gynhadledd gyda digon o gyfarpar cynadledda (meic/camera/sgrîn fawr).

Bydd angen meic a chamera a dylid troi'r ddau ymlaen.

Bydd angen cyswllt da â wifi/rhyngrwyd  (lled band/cyflymder) fel bod modd defnyddio camera a meicroffôn a chysylltiad sefydlog.

Mae'n bosibl y bydd deunydd yn cael eu cynnwys gyda'r cyfarwyddiadau ymuno, i'w defnyddio yn ystod y cwrs.  Eich cyfrifoldeb chi fydd sicrhau y gallwch ddefnyddio'r rhain yn ystod y cwrs.

Er y gwnawn bopeth o fewn ein gallu i sicrhau lles pawb ar y cwrs, mae'r pwnc yn gallu peri gofid i rai - bydd disgwyl i reolwyr llinell gysylltu'n hwyrach â'r rhai oedd ar y cwrs rhag ofn y bydd angen cefnogaeth. 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau