gwelededd ddewislen symudol Toggle

Hyfforddiant Ymarfer Gwrth-wahaniaethu

Wedi'i gyflwyno gan Keith Jones, JMG Training & Consultancy

Cynulleidfa Darged: Timau Gwaith Cymdeithasol/ Darparwyr/Gofalwyr

Nodau:

Mae gweithwyr cymdeithasol yn gweithio mewn swyddi o bŵer a dylanwad. Mae ymarfer gwrth-wahaniaethu yn ymgais i ddileu gwahaniaethu o'n harfer ein hunain ac i gynnal egwyddorion cyfiawnder cymdeithasol.

Canlyniadau:

Bydd y cwrs hwn yn archwilio:

  • Sut mae ein hagweddau, ein credoau a'n profiad yn effeithio ar ymarfer
  • Profiadau defnyddwyr gwasanaeth o ddieithrio, datgysylltu a gwahaniaethu
  • Rhagfarnau a stereoteipio
  • Rhagfarn a thybiaethau anymwybodol
  • Gwaith cymdeithasol strwythurol
  • Mathau o ymyleiddio ac anghydraddoldeb - tlodi / dieithrio cymdeithasol
  • Deddf Cydraddoldeb a Nodweddion Gwarchodedig

Dyddiadau (9.30am - 12.30pm)

29 Ebrill 2022

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau