gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ymarfer Gwrth-wahaniaethol

Darparwyd gan Plant yng Nghymru Mike Mainwaring

Cynulleidfa Darged: Timau SW / Darparwyr / Gofalwyr

Cwrs undydd

Mae gweithwyr cymdeithasol mewn safleoedd o bŵer a dylanwad yn eu rôl. Mae ymarfer gwrth-wahaniaethol yn ymgais i ddileu gwahaniaethu o'n hymarfer ein hunain ac i gynnal egwyddorion cyfiawnder cymdeithasol.

Bydd yr hyfforddiant yn defnyddio dulliau amrywiol, gan gynnwys gemau, ymarferion, holiaduron, ffilmiau, profiad byw, ymarfer proffesiynol cyfranogwyr ac astudiaethau achos i archwilio tuedd, rhagfarn anymwybodol a ffyrdd o weithio i leihau'r rhagfarnau hyn.

Bydd gan gyfranogwyr fwy o wybodaeth amdanynt eu hunain, eu hymarfer a sut y gallant ddatblygu i sicrhau gwell arferion gwrth-wahaniaethol gyda'u defnyddwyr gwasanaeth.

Nodau:

  • Sut mae ein hagweddau, credoau a phrofiad yn effeithio ar ymarfer
  • Profiadau defnyddwyr gwasanaeth o eithrio, dadrymuso a gwahaniaethu
  • Y gwahaniaethau rhwng Rhagfarn, Gwahaniaethu a Throseddau Casineb
  • Tuedd a thybiaethau anymwybodol
  • Gwaith cymdeithasol strwythurol
  • Archwilio mathau o ymyleiddio ac anghydraddoldeb - tlodi/allgáu cymdeithasol
  • Archwilio'r Ddeddf Cydraddoldeb, Nodweddion Gwarchodedig, Dyletswydd Gwasanaeth Cyhoeddus a beth mae hyn yn ei olygu'n ymarferol

Dyddiadau

  • 6 Mehefin 2023, 9.30am - 4pm
  • 7 Medi 2023, 9.30am - 4pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau