gwelededd ddewislen symudol Toggle

Haint, Atal a Rheoli

Darperir gan Keith Jones, JMG Training & Consultancy

Cynnwys y Cwrs

 • Penderfynu beth yw'r Ddeddfwriaeth a Chanllawiau Arfer Gorau perthnasol a ble i gael gafael arnynt.
 • Trafod y Gadwyn Haint a sut y gall haint ledaenu.
 • Pennu pwysigrwydd Rhagofalon Safonol gan gynnwys Hylendid Dwylo.
 • Diffinio termau Haint, Cytrefu a Chludwr.
 • Rhestru'r rhagofalon a gymerir wrth ymdrin â - Golchi Dillad/Dillad Gwely - Rheoli Eitemau Miniog - Glanhau a Gwastraff.
 • Trafod pwysigrwydd Cynlluniau Personol ac Asesiadau Risg.

Dyddiadau:

 • 27/04/2023        9.30am - 4.30pm
 • 28/06/2023        9.30am - 4.30pm
 • 19/09/2023        9.30am - 4.30pm
 • 15/11/2023        9.30am - 4.30pm
 • 30/01/2024        9.30am - 4.30pm
 • 13/03/2024        9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau