gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gorgasglu, Hunan-esgeuluso a Ffyrdd Cymhleth o Fyw

Hyfforddwr: Keith Jones JMG Training & Consultancy

Cynnwys y Cwrs:

  • Archwilio achosion posibl gorgasglu a hunan-esgeuluso.
  • Trafod y ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â gorgasglu a hunan-esgeuluso (MCA, Deddf Hawliau Dynol MHA) a chyfraith achosion.
  • Archwilio'r berthynas gyda diogelu.
  • Deall pwysigrwydd dull amlddisgyblaethol,
  • Ystyried rheoli risg, diogelwch a chydbwyso hawliau.
  • Trafod y dulliau therapiwtig o gynorthwyo gweithio gydag unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau.

Dyddiadau:

  • 25 Ebrill 2023, 9.30am - 4.30pm
  • 21 Medi 2023, 9.30am - 4.30pm
  • 23 Ionawr 2024, 9.30am - 4.30pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau