Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cyfle i'r cyhoedd gyfrannu yng nghyfarfodydd y Cyngor

chamber
26th September 2017 

chamberBydd trigolion Powys yn gallu gofyn cwestiynau mewn cyfarfod llawn o'r cyngor llawn fis nesaf, fel rhan o fenter i gynnwys y cyhoedd.

Yn gynharach eleni, fe ganiataodd y cyngor sir i aelodau o'r cyhoedd ofyn cwestiwn mewn cyfarfod o'r cyngor llawn am y tro cyntaf erioed fel rhan o arbrawf i wella cysylltiadau gyda thrigolion y sir.  Erbyn hyn mae'r cyngor wedi cytuno i gynnwys cyfnod o 20 munud ar ddechrau pob agenda'r cyngor sir ar gyfer cwestiynau gan y cyhoedd.

Bydd cyfarfod nesaf y cyngor llawn yn cael ei gynnal ar ddydd Iau, 19 Hydref a bydd angen cyflwyno'r cwestiynau erbyn 5pm ar ddydd Mercher 4 Hydref i gael eu hystyried.

Bydd angen i'r cwestiynau i fod yn gysylltiedig â Phowys a'r gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan y cyngor.  Os bydd y cwestiynau'n cael eu derbyn gan Gadeirydd y Cyngor byddant yn cael eu hychwanegu i Agenda'r Cyngor yn y drefn y cawsant eu derbyn.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyflwyno cwestiwn fynd i wefan y cyngor www.powys.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu