gwelededd ddewislen symudol Toggle

Cynllun Grantiau Bach Haf o Hwyl

Summer of fun Logo
Cafodd arian pellach ei gadarnhau gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar drwy 'Haf o Hwyl' i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau chwarae a diwylliannol i blant a phobl ifanc rhwng 0-25 oed.

Fel ein bod ni'n gallu cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ledled Powys dros gyfnod yr haf, (1 Gorffennaf  - 30 Medi 2022) byddem ni'n falch o glywed gennych chi os ...

  • ydych chi eisoes yn darparu gweithgareddau yn ystod y cyfnod hwn
  • yr hoffech / os allwch gynnig rhagor o weithgareddau yn ystod y cyfnod hwn
  • oes gennych syniadau am weithgareddau y gallech eu cynnig yn ystod y cyfnod hwn
  • ydych chi'n gwybod am wasanaeth neu sefydliad a fyddai â diddordeb mewn cynnig gweithgareddau
  • oes rhaid i weithgareddau sy'n rhedeg yn ystod y tymor redeg y tu allan i oriau ysgol

Mae ceisiadau a chanllawiau ar gael drwy'r dolenni canlynol:

Nodiadau Canllaw

Gwnewch gais am y grant yma Ffurflen Gais Cynllun Grantiau Bach Haf o Hwyl

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Powyschildcareteam@powys.gov.uk

DYDDIAD CAU : Dydd Gwener 27 Mai erbyn 12pm.  Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu prosesu