Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Sioe Deithiol Ymlusgiaid yn ymweld â Llyfrgell Aberhonddu

snakes
27 Medi 2017 

snakesBu llyfrgell yn ne Powys wrthi'n croesawu sioe deithiol gwahanol lle daeth plant a rhieni wyneb-yn-wyneb â nifer o ymwelwyr anarferol iawn.

Croesawodd Llyfrgell Aberhonddu Sioe Deithiol Ymlusgiaid ddiwedd y mis diwethaf (Awst) lle bu Jos Legget yn cyflwyno nifer o ymlusgiaid i'r plant a'u rhieni.

"Roedd y plant a'r staff wedi ymgysylltu'n llwyr a buont yn holi llawer o gwestiynau," meddai Jos.

"Roedd yn ymddangos bod ganddyn nhw ddiddordeb arbennig yn fy mhrofiad yn Affrica pan oeddwn i'n byw yn y trofannau gorllewinol a chanolog ardaloedd gorllewinol a chanolig ac mae'r profiad yn rhan arbennig o'r gweithdai y byddaf yn eu cynnal.

Bu'r plant a ddaeth i'r digwyddiad yn Llyfrgell Aberhonddu yn gwrando ar brofiad Jos ac yn dysgu am y creaduriaid. Roedd cyfle hefyd iddynt gyffwrdd â'r ymlusgiaid dan oruchwyliaeth arbenigol Jos.

"Roedd hen chwedlau'n trin ymlusgiaid fel arwydd o ddrygioni. Rhan o'm swydd i yw newid canfyddiadau a chredoau pobl a chwalu unrhyw fythau am y creaduriaid gwaed oer anhygoel yma," ychwanegodd Jos.

"Rwy'n credu'n bendant eu bod nhw wedi mynd oddi yno'n teimlo eu bod nhw wedi dysgu rhywbeth positif am nadredd, sydd yn aml yn destun straeon drwg yn y wasg. Rwy'n cadw ac yn gofalu am lawer o wahanol ymlusgiaid a nadredd o bob man trwy'r byd. Mae'n well gallu deall y rhain a gofalu am eu lles na'u hofni a'u herlid. Gobeithio fy mod i wedi llwyddo i drosglwyddo'r angerdd sydd gen i am y pwnc iddyn nhw."

Dywedodd y Cyng Rachel Powell, yr Aelod Portffolio ar faterion Llyfrgelloedd: "Mae hwn wedi bod yn llwyddiant mawr, ac yn ffordd unigryw o ennyn ymgysylltiad y plant. Hoffwn i ddiolch i Jos am ddod i'r llyfrgell a chynorthwyo i hyrwyddo cynllun Her Ddarllen yr Haf.

"Mae hyn dangos bod y llyfrgelloedd yn esblygu a bod ganddynt amrywiaeth eang o adnoddau i blant. Mae'n dwyn sylw at y ffaith fod gan lyfrgelloedd allwedd i gasglu gwybodaeth ac adnoddau ar gyfer themâu penodol sy'n cwmpasu diddordebau pobl.

Bydd y digwyddiad yma'n ysgogi llawer i sylweddoli bod ymchwilio'n brofiad cyffrous a fydd yn cynorthwyo pobl oed i ddod i adnabod y byd y tu allan mewn adnodd lleol. Nid lle i gadw llyfrau straeon yn unig yw llyfrgelloedd - ond maen nhw hefyd yn cynnig cyfoeth o ddeunyddiau ffeithiol i blant."

I gael rhagor o wybodaeth am Sioe Deithiol Ymlusgiaid Jos Leggett ewch i www.facebook.com/thereallyreptileroadshow/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu